Gweithdai am ddim: Coedwig law a newid yn y hinsawdd

Posted on

Mae Maint Cymru yn trefnu gweithdai coedwig law a newid yn y hinsawdd am ddim i ysgolion Cymreig

Pwy ydym ni?

Mae Maint Cymru yn darparu cyllid ac arbenigedd i gymunedau lleol a brodorol mewn rhanbarthau trofannol, i’w cefnogi i ddiogelu a chynnal eu coedwigoedd gwerthfawr. Rydym yn codi ymwybyddiaeth yng Nghymru hefyd o bwysigrwydd coedwigoedd trofannol a choed wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Beth fyddwn ni’n ei wneud i chi?
  • Byddwn yn gwella eich pwnc gyda gweithdy cyffrous a diddorol
  • Byddwn yn galluogi eich disgyblion i ddod yn “ddinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd” drwy weithgareddau hwyliog ac ymarferol
  • Byddwch yn derbyn adnoddau AM DDIM, wedi’u cynllunio yn unol â’r cwricwlwm newydd
Ein Gweithdai

Dewiswch o un o’r gweithdai canlynol (2 X 1 awr), neu rydym yn hapus i’w haddasu i ateb eich anghenion:

  • Darganfod coedwigoedd glaw gydag Elon yr Eliffant (Meithrin/Derbyn)
  • Dathlu coedwigoedd glaw gyda TimTom yr Orangwtan (Blwyddyn 1/2)
  • Gwarcheidwaid y goedwig: Newud hinsawdd a sut i ddiogelu coedwigoedd glaw gwethfawr (CA2)

Am fwy o wybodaeth nei i archebu sesiwn, cysylltwch â [email protected]

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook