Uchafbwyntiau Diwrnod Gwyrdd 2019

Posted on

Efallai nad yw’n syndod i chi mai hoff liw Maint Cymru yw gwyrdd! A dyna pam ein bod ni’n dathlu’r Diwrnod Gwyrdd bob blwyddyn, a cheisio cael pobl, busnesau ac ystafelloedd dosbarth i droi’n wyrdd a dangos eu cefnogaeth am ein gwaith yn gwarchod ac ailblannu coedwigoedd trofannol y byd!

Diolch yn fawr iawn i’n holl bartneriaid ac i bawb a gymerodd ran.  Mae’r criw yn  arwyr hinsawdd go iawn!

Y noson cyn y Diwrnod Gwyrdd (dydd Iau 20 Mehefin), cynhaliwyd digwyddiad yn Blue Honey Local i sicrhau bod pawb yn gyffrous ac yn barod ar gyfer  diwrnod gweithredu gwyrdd mwyaf Cymru. Cawsom fwyd a diod blasus wrth gyrraedd, y cyfle i wrando ar adroddwr storïau, a sgyrsiau am goed. Diolch i bawb a ddaeth draw, roedd yn hyfryd eich gweld.

Fel rhan o’r ymgyrch eleni, mae pobl wedi bod yn cofrestru ar gyfer Her y Diwrnod Gwyrdd – sef yr addewid i gyfrifo a thorri eich ôl troed carbon o leiaf 10% o fewn 12 mis. Roedd hyn yn cynnwys unigolion a sefydliadau. Mae gennym lawer o awgrymiadau defnyddiol ar sut i wneud hyn. Nid yw’n rhy hwyr i ymrwymo i’r adduned!

Cymerodd 42 o ysgolion ar draws Cymru ran mewn amrywiaeth o weithgareddau Diwrnod Gwyrdd eu hysgol. Bu nifer o ACau Cymru yn ymweld ag ysgolion hefyd, i glywed beth oedd y plant yn ei wneud. Cynhaliom gystadleuaeth boster hefyd gyda’n hysgolion gwych, yn gofyn i ysgolion ddylunio poster i godi ymwybyddiaeth am y newid yn yr hinsawdd a choedwigoedd trofannol fel ffordd o fynd i’r afael ag ef.  Cawsom gannoedd o geisiadau! Gallwch weld ein pedwar gorau a’r rheiny a ddaeth yn ail yma.

Gallwch weld ein hoff uchafbwyntiau ar Twitter: https://twitter.com/i/moments/1147079856313786368

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook