GO GREEN DAY 2017: APÊL COEDWIG GLAW ROBIN

Posted on

APÊL COEDWIG GLAW ROBIN
SUT Y BU LLYFR YN YSBRYDOLI CODI ARIAN IFANC

Bu Robin Holmes ym Mlwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd San Ioan Fedyddwyr ym Mhebmarsh, Essex pan ddarllenodd ‘Harry a’r Deinosoriaid Go Wild’, a ysgrifennwyd gan Ian Whybrow. Mae’r llyfr yn ymwneud â bachgen bach yn codi arian i achub anifeiliaid dan fygythiad a phenderfynodd Robin ei fod am godi arian i arbed coedwigoedd glaw. Arweiniodd ei ymchwil Rhyngrwyd at Maint Cymru a dewisodd roddi’r arian i ni. Gwnaeth Robin boster i wahodd disgyblion i gymryd rhan mewn Diwrnod Gwisgryw yn yr ysgol a pherswadiodd ar ei gyd-ddisgyblion a rhieni i ffugio cacennau i’w gwerthu.

Roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol ac fe gododd £ 180 anhygoel!
Cafodd hyn ei ddyblu gan ein hariannwyr i wneud £ 360 enfawr i helpu i amddiffyn coedwigoedd glaw.
Diolch, Robin!

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook