Sesiynau Myfyrio yn y Goedwig

Rydym wedi llunio rhestr fer o synau a sesiynau myfyrio yn y goedwig i’ch helpu i ymlacio, treiddio ffwrdd a chysylltu â choedwigoedd, beth bynnag fo’r tywydd neu er gwaethaf pa mor bell rydych chi’n byw o’r goedwig.

Guided Meditation and Visualization for Stress Relief: A Forest Walk

Sesiwn fyfyrio fer 10 munud trwy goedwig ar ddiwrnod yn yr Hydref. Gwych i’ch helpu chi i glirio’ch meddwl os nad oes gennych chi lawer o amser ar eich dwylo, neu os ydych chi’n cael trafferth canolbwyntio os ydych chi’n gweithio o adref. (10 munud)

Guided sleep meditation: The Forest of Peace and Relaxation

Mae hon yn sesiwn wych i wneud i chi ymlacio a chael noson ddofn a heddychlon o gwsg. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gorwedd yn gyfforddus yn y gwely cyn pwyso chwarae. (1awr 20m)

Rainforest Sounds – Water Sound Nature Meditation

Synau cefndirol hyfryd o goedwig drofannol sy’n cynnwys rhaeadr sisialog. Dim sesiwn myfyrdod dan arweiniad. Gwych i’w chwarae wrth weithio, wrth wneud pethau o amgylch y tŷ neu i’w ddefnyddio fel trac sain ar gyfer eich taith gerdded bob dydd. Efallai y bydd yn helpu i dawelu unrhyw blant bach aflonydd hefyd! (2awr 20m)

 

Rydym wir yn gobeithio y bydd y rhain yn dod â rhywfaint o heddwch a llonyddwch i chi, ac yn helpu’r rheiny sydd ddim yn ddigon ffodus i fyw ger rhywle gwyrdd i deimlo cysylltiad â byd natur.