Fideo: Diogelu coedwigoedd y Wampís

Posted on
I nodi Diwrnod Rhyngwladol Coedwigoedd y Cenhedloedd Unedig 2021, mae Maint Cymru wedi cyhoeddi fideo newydd am Genedl y Wampís.

Mae’r Wampís yn gymuned frodorol o 15,000 o bobl ym Mheriw sy’n byw mewn tiriogaeth o 1.3 miliwn hectar. Mae eu coedwigoedd yn hanfodol i allu ein planed i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, ac mae eu coed yn storio 145 miliwn tunnell o garbon – 600% o ymrwymiad Periw o dan Gytundeb Hinsawdd Paris.

Mae diogelu coedwigoedd presennol yn gallu bod yn fwy effeithiol na phlannu rhai newydd, gan fod coedwigoedd hŷn yn well am ddal a storio carbon. Mae prosiect Maint Cymru gyda’r Forest Peoples Programme (FPP), yn cefnogi’r Wampís i ddiogelu eu coedwigoedd drwy gymorth ariannol a hyfforddiant.

I ddysgu mwy am y prosiect hwn ac i roi arian ato, cliciwch yma.

Hoffem ddiolch i Prince Albert II of Monaco Foundation am eu cyllid a’u cefnogaeth mewn perthynas â’r prosiect hwn.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook