Fideo: Dathlu 15 miliwn o goed ym Mbale

Posted on

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Rhaglen Plannu Coed Mbale wedi cyrraedd y targed o blannu 15 miliwn o goed!

Mae’r cyflawniad gwych hwn yn dyst i waith caled y gymuned a sefydliadau lleol ym Mbale, sydd wedi gweithio’n ddiflino i’w gyflawni.

Mae’r rhaglen, sydd wedi bod yn rhedeg am fwy na 10 mlynedd, yn cael ei chefnogi gan Maint Cymru, ac mae’n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymateb cenedlaethol Cymru i’r argyfwng hinsawdd.

I ddathlu, mae ffilm newydd wedi cael ei chreu sy’n adrodd hanes Rhaglen Plannu Coed Mbale a’r bobl y tu ôl iddi. Mae’n dilyn effeithiau tyfu coed wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, yn lleol ac yn rhyngwladol, ac o ran gwella bywoliaethau lleol.

Gwyliwch y fideo yma:

Beth nesaf?

Er gwaethaf cyfyngiadau clo yn Uganda, mae gwaith lleol yn parhau i gael ei wneud mewn ffordd ddiogel, wrth i ni weithio tuag at gefnogi cymunedau lleol i blannu 25 miliwn o goed erbyn 2025.

Yng ngham nesaf y daith hon, mae’r holl bartneriaid dan sylw yn edrych ymlaen at ddyfnhau’r cyfeillgarwch hirsefydlog rhwng Cymru a Mbale hefyd.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am Raglen Plannu Coed Mbale neu i roi rhodd tuag at ei gwaith. 

Gallwch ddod o hyd i ddatganiad i’r wasg gyda mwy o wybodaeth am y cyhoeddiad hwn yma

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook