Ffilmiau Thema Coedwig Drofannol

Nawr, gyda’ch cacen dim datgoedwigo yn barod i’w bwyta, sesiwn Myfyrdod Coedwig braf wedi’i chwblhau ac wythnos o gysylltu â choedwigoedd trofannol dan eich belt, beth am orffen yr wythnos drwy gyrlio fyny ar y soffa gydag un o’r ffilmiau Gweithredu Gwyrdd a argymhellir?!

  1. Fern Gully (PG)

Animeiddiad ystyriol o deuluoedd am dylwyth teg sy’n byw yn y goedwig, sy’n gwarchod y goedwig rhag pobl sy’n torri’r coed i lawr ar gyfer eu pren.

  1. Wall-E (U)

Sut fyddai byd heb goed yn edrych? Mae, Wall-E yn ateb y cwestiwn hwnnw. Dilynwch daith robot bach wrth iddo geisio diogelu’r goeden gyntaf i dyfu mewn canrifoedd.

  1. Embrace of the Serpent (12A)

Archwiliwch themâu coloneiddio’r Amason a’i phobl frodorol yn y ffilm hon, sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Dim yn cael ei hargymell i blant.

Oes gennych chi ffilm neu raglen ddogfen y gallech ei hargymell neu rydych chi’n bwriadu ei gwylio ar gyfer y Diwrnod Gwyrdd? Os felly, rhannwch hi gyda ni ar Facebook neu Twitter, a defnyddiwch #gogreenday i gael eich rhoi mewn raffl i ennill hamper dim datgoedwigo.