Newyddion: Ffilm Mbale yn cael ei chydnabod mewn gŵyl ryngwladol

Posted on
Mae ffilm am Grŵp Menywod Sunnu wedi dod yn ail yn y categori Micro Shorts yn yr ŵyl ryngwladol Films for the Forest.

Crëwyd y ffilm gan Jason Taylor, ar ôl cael ei chomisiynu gan Maint Cymru, Llywodraeth Cymru, a sefydliad partner Uganda METGE yn 2018. Llais aelod o Grŵp Menywod Sunnu sydd yn y ffilm, ac mae’r ffilm yn archwilio sut mae’r menywod eithriadol hyn yn tyfu coed ar gyfer eu cymuned er mwyn helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Gallwch wylio’r ffilm yma:

Mae Grŵp Menywod Sunnu wedi’i leoli ym mhentref Bisui, Mbale ac mae’r ffilm wedi chwarae rhan allweddol yn llwyddiant Rhaglen Plannu Coed Mbale. Drwy weithio mewn partneriaeth â METGE a grwpiau fel Grŵp Menywod Sunnu, nod y rhaglen yw plannu 25 miliwn o goed yn y rhanbarth erbyn 2025 gyda chefnogaeth pobl Cymru, drwy Maint Cymru a Llywodraeth Cymru.

Yn ogystal â phlannu coed yn y rhan hon o Ddwyrain Uganda, mae Grŵp Menywod Sunnu yn rhedeg menter mêl cydweithredol ac yn addysgu eraill am bwysigrwydd coed drwy gân hefyd.

Mae Films for the Forest yn ŵyl ryngwladol flynyddol sydd yn cael ei threfnu gan Rainforest Partnership, a’i nod ydy creu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd coedwigoedd glaw trofannol drwy ffilm. Mae Maint Cymru yn falch o fod yn bartner ar y digwyddiad eleni, ac o helpu i gyflwyno’r ŵyl i gynulleidfaoedd Ewropeaidd ac Affricanaidd. Penderfynwyd ar y ffilmiau buddugol drwy bleidlais gyhoeddus a thrwy sgorio gan banel o feirniaid.

Meddai Anna Harris, Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd ac Allgymorth Cymunedol Maint Cymru:

“Fel elusen Gymreig gydag ethos byd-eang, rydym yn falch iawn o gyflwyno Grŵp Menywod Sunna i gynulleidfa ryngwladol, ac i’r ffilm gael ei chydnabod fel hyn.

“Mae Grŵp Menywod Sunnu yn enghraifft ysbrydoledig o gymuned sy’n cymryd camau yn erbyn her mor fawr â newid yn yr hinsawdd er budd y blaned gyfan. Rydym yn annog pawb i ddysgu mwy am eu gwaith ac am Raglen Plannu Coed Mbale, sy’n cael effaith enfawr yn y rhanbarth.”

I ddysgu mwy am Grŵp Menywod Sunnu, darllenwch y blog hwn o 2018.  Gallwch wylio cyflwyniad hefyd a pherfformiad diweddar gan y grŵp ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2021.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook