Dyma Allen

Dyma Allen.  Dathlodd ei phen-blwydd yn 80 oed yn ddiweddar.  Mae hi’n fam i lawer o blant, gyda 28 yn y teulu, ac yn ffermwraig ar fferm fechan ym mhentref Buwanyanga yn ardal Bulambuli.  Mae Allen wedi bod yn rhan o Raglen Plannu Coed Mbale, ac mae hi’n dweud bod cymryd rhan yn y rhaglen wedi newid ei bywyd, ac y bydd hyn hefyd, yn effeithio ar genedlaethau’r dyfodol.

Mae Jonathan, ei hail fab ieuengaf, yn gweithio ar y rhaglen gyda BRDC, un o’r mudiadau sy’n gweithredu gwahanol elfennau o’r rhaglen. Mae Jonathan wrth ei fodd gyda choed, ac yn gweld y gwahaniaeth mae coed yn gallu ei wneud o lygaid y ffynnon.

Roedd Jonathan eisiau defnyddio ei wybodaeth am goed a’i gysylltiadau â’r rhaglen i gefnogi ei fam. Felly yn 2014, plannodd goed ar dir y teulu.  Fe blannodd 40 jacffrwyth, 12 mango a 7 coeden afocado, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn dal i oroesi.  Mae Allen a’i phlant a’i hwyrion a’i hwyresau yn mwynhau llawer o’r ffrwythau, ac mae unrhyw ffrwythau dros ben yn cael eu gwerthu mewn marchnadoedd lleol

Mae Allen yn mwynhau edrych ar ôl y coed ac yn aml, gellir dod o hyd iddi yn palu yn ei gardd. Mae hi wedi ehangu hefyd, ac yn tyfu matoke erbyn hyn.

Mae gweld effaith bositif y rhaglen wedi cael effaith ar eraill. Roedd cymdogion Allen yn amheus ar ddechrau’r rhaglen ond ers hynny, maen nhw wedi gofyn am goed wrth iddyn nhw weld faint o fwyd mae Allen yn gallu ei gynhyrchu, a pha mor gyflym mae hi wedi gweld y canlyniadau.