DOD YN MAINT YSGOLION CYMRU O

Posted on

Nid dim ond cwmnïau a chymunedau sy’n cymryd rhan gyda Maint Cymru. Mae ysgolion ledled Cymru wedi bod yn dysgu am bwysigrwydd fforestydd glaw ac yn cymryd camau i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd; gan ysgolion 40 hwyl ar Ddiwrnod Gwyrdd a chodwyd dros £ 6,000!

Gan weithio gyda Techniquest, Opera Canolbarth Cymru, Cadwch Gymru’n Daclus ac mae ein gweithwyr allgymorth arbennig ei hun, rydym yn cynnig amrywiaeth o brofiadau addysgol i grwpiau ysgol o bob oedran. Gallwn hyd yn oed yn cynnigCYNULLIAD AM DDIMa gweithdy hanner diwrnod i ysgolion ar draws y genedl. Bydd hyn yn mynd â chi ymhell ar y ffordd i fod ynMaint yr ysgol Cymrua chael tystysgrif!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bodYsgol Gynradd Eglwys Gadeiriol Sant Joseffyn Abertawe yw’r ysgol gyntaf i ddod yn Ysgol Maint Cymru, ond mae llawer o ysgolion eraill ar eu ffordd ac nid yw’n rhy hwyr i chi wneud y gorau o’r cyfle hwn chwaith!Cael eich ysgol leol dan sylwa chysylltwch â [email protected] os hoffech ragor o wybodaeth.

gan Claire Raisin, Maint Cymru.


Tweet Rhannwch ar Facebook