DIWRNOD YNNI’N GWYRDD Y DDINAS YN DDINAS!

Posted on
Dydd Gwener 13 Hydref.

Diwrnod Gwyrdd yn City Energy

Mae City Energy yn darparu mentrau arbed ynni a charbon i gartrefi ledled y DU. Felly, nid yw’n syndod mawr ein bod yn sefydliad sy’n ymwybodol o’r amgylchedd ac felly mae City Energy a’n rhwydwaith yn cefnogi maint Cymru’n falch trwy gymryd rhan yn Go Green Day, eu diwrnod ymwybyddiaeth blynyddol o newid yn yr hinsawdd.

Cawsom bicnic gwyrdd a gwerthu cacennau yn ystod cinio. Roedd pob math o fwyd o gacennau cwpan gwyrdd blasus, i’r brechdanau ‘snot’ ysbrydoledig Roald Dahl-esque a pasta ‘slime’!

Anogwyd yr holl dîm i wisgo gwyrdd hefyd wrth gwrs! Er bod ein staff sy’n wynebu cwsmeriaid ychydig yn fwy cynnil yn eu cefnogaeth (cysylltiadau gwallt gwyn neu lonydd esgidiau gwyrdd, er enghraifft), aeth y staff swyddfa i gyd allan hyd yn oed peintio ewinedd yn wyrdd ac yn gwisgo llygad llygaid gwyrdd.

Roedd un aelod dewr o’r tîm hyd yn oed wirfoddoli i naill ai lliwio’u gwallt yn wyrdd pe baem yn llwyddo i godi £ 200, neu gael bath mewn jeli gwyrdd os codwyd £ 300!

Yn anffodus, ni wnaethom gyrraedd y targed ar yr achlysur hwn, ond mae wedi gosod ein disgwyliadau yn uwch ar gyfer y flwyddyn nesaf. Fodd bynnag, fe wnaethom godi £ 82.34 ac rydym wrth ein bodd yn clywed am gronfa gyfatebol Maint Cymru. Maent yn dyblu pob punt sy’n cael ei roi ar gyfer prosiectau coedwig sy’n golygu ein cyfraniad a dyrannwyd y cyfraniad i £ 164.68!

Wrth symud ymlaen, byddwn yn parhau i edrych am ffyrdd o fod yn fwy gwyrdd, yn allanol ac yma yn swyddfa Energy Energy.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook