Diwrnod Dathlu Coedwigoedd Trofannol

Posted on

Cynhaliodd Maint Cymru ei Ddiwrnod Dathlu Coedwigoedd Trofannol cyntaf, gan ddwyn at ei gilydd ysgolion o dde Cymru sydd wedi eu gefeillio ag ysgolion ym Mbale, Wganda. Diolch i nawdd gan Hub Cymru Affrica a Llywodraeth Cymru, ymunodd 50 o ddisgyblion ac athrawon â ni yn y Deml Heddwch i gyfnewid syniadau am y profiad o fod yn ysgolion wedi eu gefeillio, a dysgu mwy am bwysigrwydd coedwigoedd trofannol yn ein brwydr i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Gyda chefnogaeth gan PONT, mae Maint Cymru wedi gefeillio’n llwyddiannus â dros 30 o ysgolion yng Nghymru i ddatblygu perthynas agos ag ysgolion ym Mbale, yn rhanbarth dwyreiniol Wganda. Mae’r rhanbarth hwn yn cynnal prosiect Llywodraeth Cymru ‘plannu deg miliwn o goed’ sy’n cael ei reoli gan Faint Cymru gyda phartneriaid ym Mbale. Hyd yn hyn mae 7 miliwn o goed wedi eu plannu ar draws yr ardal sydd hefyd yn ymgorffori cynllun unigryw Cymru ‘Plant!’, yn awr yn ei ddegfed flwyddyn, lle mae coeden yn cael ei phlannu i bob plentyn a enir neu a fabwysiedir yng Nghymru, ynghyd ag un yn Wganda, a hynny ers 2014.

Cafodd yr ysgolion gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol oedd yn cynnwys mewnwelediad i Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a nodau llesiant Cymru, gan ddysgu am achosion a chanlyniadau’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru ac yn fyd-eang, ac yn olaf, ddarganfod mwy am fywydau disgyblion mewn ysgolion yng Nghymru a Mbale a’u profiadau o fyw gydag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

 

Diwrnod ffantastig. Fe wnaeth y plant wir fwynhau eu hunain. Buaswn yn argymell ei gynnal bob blwyddyn!
Athro (Ysgol Gynradd Cwmcarn)

Rydym wrth ei bodd gyda’r adborth oddi wrth athrawon a disgyblion fel ei gilydd ac yn edrych ymlaen at barhau i adeiladu partneriaethau cryfach rhwng Cymru a Mbale.
Rita Singh, Cyfarwyddwr


Tweet Rhannwch ar Facebook