Digwyddiadau Mock COP i ddod

Posted on
Mae Maint Cymru a WCIA yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau Model CU yn y misoedd nesaf. Bydd y digwyddiadau un dydd ar gyfer myfyrwyr ym Mlynyddoedd 9-13, a ffocyssir ar drafod strategaethau ac awgrymiadau ynglŷn â sut i daclo newid hinsawdd.
Beth yw MockCOP?

Bob blwyddyn, mae gwledydd yn ymgynnull i drafod strategaethau ac awgrymiadau byd-eang i daclo newid yn yr hinsawdd. Gelwir hyn yn Gynhadledd y Partïon neu COP. Mae ein digwyddiad MockCOP yn rhoi cyfle i ddisgyblion i geisio MockCOP eu hunain a chael cyfle i ymuno â’n Rhwydwaith Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid, lle mae pobl ifanc yn gweithio gyda’n harbenigwyr i leisio’u barn ar newid hinsawdd!

Neilltuir gwlad i bob ysgol ymchwilio a chynrychioli ar y diwrnod, ac yna gofynnir iddynt anfon dirprwyaeth o dri myfyriwr i gynrychioli eu gwlad yn y gynhadledd. Yn ystod y digwyddiad, byddant yn cynnig penderfyniadau a diwygiadau ac yn trafod safbwynt eu gwlad. Mae MockCOP 2022 ar agor i ddisgyblion ym Mlwyddyn 9-13.

Mae hwn yn gyfle gwych i ddarparu dysgu trawsgwricwlaidd a datblygu ‘dinasyddion moesegol gwybodus Cymru a’r Byd’, tra hefyd yn cefnogi dysgwyr i gael effaith ar fater hanfodol newid yn yr hinsawdd. Bydd y dysgwyr yn:

  • Datblygu gwybodaeth am wahanol genhedloedd a’u safbwyntiau
  • Dysgu sut mae cydweithredu rhyngwladol a’r Cenhedloedd Unedig yn gweithio
  • Datblygu gwybodaeth am faterion byd-eang a sut maent yn gysylltiedig â’i gilydd
  • Adeiladu sgiliau siarad a gwrando, ymchwil, trafod, datrys gwrthdaro a chyfaddawdu
  • Datblygu empathi a hunanhyder
  • Cynllunio prosiectau yn eu hysgolion a’u cymunedau eu hunain ar newid yn yr hinsawdd

Eleni, rydym yn gweithio gyda’r Rhwydwaith Rhynghinsawdd i ddatblygu adnoddau newydd gwych i ysgolion gynnal eu fersiynau yn yr ysgol eu hunain o uwchgynhadledd newid yn yr hinsawdd. Dewch o hyd i’r adnoddau hyn ar wefan WCIA.

Manylion a dolennau gofrestru:
  • Dydd Mercher, 14 Medi 2022 (09:30 – 12:00 BST) – Cofrestrwch yma.
  • Dydd Mercher, 21 Medi 2022 (09:30 – 12:00 BST) – Cofrestrwch yma.
  • Mwy o ddyddiadau i’w cyhoeddi yn fuan!

Mae MockCOP yn brosiect Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) a ariennir gan Llywodraeth Cymru.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook