Digwyddiadau Mock COP i ddod

Posted on
Mae Maint Cymru a WCIA yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau Model CU yn y misoedd nesaf. Bydd y digwyddiadau un dydd ar gyfer myfyrwyr ym Mlynyddoedd 9-13, a ffocyssir ar drafod strategaethau ac awgrymiadau ynglŷn â sut i daclo newid hinsawdd.

Bydd disgyblion yn cael y cyfle i gael profiad o Mock COP, a’r siawns i ymuno a Rhwydwaith Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Maint Cymru, lle mae pobl ifanc yn gweithio yn gyd gydag ein harbenigwyr i leisio’u barn am newid hinsawdd.

Dyma gyfle gwych i ddarparu dysgu trawsgwricwlaidd a datblygu ‘dinasyddion moesegol gwybodus Cymru a’r Byd’, tra hefyd yn cefnogi dysgwyr i gael effaith ar fater hanfodol newid yn yr hinsawdd.

Manylion a dolennau:
MockCOP Bioamrywiaeth Digidol, wedi cefnogi gan Gronfa Bywyd Bwyllt y Byd (WWF)– 23 Medi, 9:30-12:30yh
MockCOP Digidol – 30 Medi, 9:30-3:30yh
MockCOP Digidol– 7 Rhagfyr, 9:30-3:30yh
MockCOP Digidol– 26 Ionawr, 9:30-3:30yh

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook