Digwyddiad: Uwchgynhadledd Hinsawdd a Natur Ieuenctid Cymru

Posted on
Poeni am yr hinsawdd? Nwydwyllt am natur? Os wyt ti o dan 25 oed a’n byw yng Nghymru, dyma dy gyfle i siarad yn uniongyrchol â Llywodraeth newydd Cymru a’u dal i gyfrif ar eu haddewidion cyn yr etholiad. Ymuna â’n digwyddiad digidol rhyngweithiol hanner diwrnod ar Ddydd Iau, 8fed o Orffennaf 10yb-12.45yp.

Bydd dy syniadau a cwestiynau o’r sesiwn yn cyfrannu tuag at Gynllun Gweithredu a fydd yn cael ei gyflwyno i’r Llywodraeth Cymru newydd.

Mae’r Uwchgynhadledd yn rhan o raglen ehangach trwy’r wythnos o ymgysylltu ag ysgolion, colegau a phobl ifanc a gynhelir mewn partneriaeth rhwng WWF Cymru, Maint Cymru, Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid a Chadw Cymru’n Daclus (Eco Ysgolion Cymru).

Cliciwch yma i ddysgu mwy a chofrestru!

 

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook