Digwyddiad gweminar: Pobl Frodorol a chi

Posted on
Ymunwch â Maint Cymru a’n partneriaid ddydd Mawrth 21 Mehefin 2022 am 4yp i drafod pwysigrwydd Pobl Frodorol wrth fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd fyd-eang.

Mae’r digwyddiad hwn bellach wedi dod i ben, ond gallwch ei wylio isod.

Gan fod pobl frodorol wedi bod yn stiwardio coedwigoedd ar draws y byd am flynyddoedd maith, mae cyfraddau datgoedwigo mewn ardaloedd maen nhw’n eu meddiannu yn ystadegol is. Gydag allyriadau carbon blynyddol sydd yn cael eu hachosi gan ddatgoedwigo yn gyfartal ag India gyfan erbyn hyn, mae’n hanfodol bod arweinwyr byd-eang yn mynd i’r afael â’r mater hwn.

Bydd y digwyddiad hwn yn clywed yn uniongyrchol gan Genedl y Wampís, grŵp Brodorol o’r Amazon ym Mheriw, a’u brwydr yn erbyn datgoedwigo anghyfreithlon sydd yn cael ei achosi gan ddiwydiannau echdynnol. Byddwn yn clywed gan leisiau yng Nghymru hefyd, am yr ymdrechion parhaus i sefyll mewn undod â Phobl Frodorol ar draws y byd, ac i ddiogelu coedwigoedd sy’n hanfodol i fywyd ar y ddaear.

Y panelwyr:

  • Galois Flores Pizango, Pamuka Ayatke (Is Lywydd), Llywodraeth Awtonomaidd Cenedl y Wampís.
  • Barbara Davies-Quy, Dirprwy Gyfarwyddwr, Maint Cymru.
  • Huw James, Addysgwr Gwyddoniaeth.
  • Cynrychiolydd o ysgol sy’n cymryd rhan yn y Diwrnod Gwyrdd.
  • Cadeirydd: Carwyn Jones, cyn Prif Weinidog Cymru a Chadeirydd Ymddiriedolwyr Maint Cymru.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o’n hymgyrch Diwrnod Gwyrdd blynyddol, sy’n codi ymwybyddiaeth am ddatgoedwigo tramor ac yn codi arian i’r cymunedau y mae’n effeithio arnynt. Dysgwch fwy am yr ymgyrch hon a sut y gallwch chi gymryd rhan: https://sizeofwales.org.uk/go-green-day-2022/

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad isod neu cliciwch yma.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook