Digwyddiad dysgu: Rhannu profiadau ar ddysgu coed

Posted on
Ymunwch â Maint Cymru ar gyfer ein digwyddiad dysgu tyfu coed rhyngwladol cyntaf erioed. Byddwn yn dod â sefydliadau yng Nghymru a’u partneriaid lleol sy’n cefnogi cymunedau i dyfu coed yn Affrica a De-ddwyrain Asia at ei gilydd, fel rhan o’n hymateb cenedlaethol ar newid yn yr hinsawdd.

Bydd y sesiynau’n cynnwys cyflwyniadau a thrafodaethau ar y themâu tyfu coed a chydraddoldeb rhwng y rhywiau; manteision tyfu coed i’r amgylchedd a phobl, a monitro newid.

Mae’r digwyddiad hwn wedi gorffen, ond gallwch wylio’r fideo llawn yma:

Manylion:

Dydd Mercher 6 Hydref 9yb-1.30yp, ar Zoom.

Rhaglen

Edrychwch ar yr holl rhaglen a’r rhestr siaradwyr yma.

08:55    Mae’r Digwyddiad Rhithwir yn agor – ymunwch gyda’r ddolen zoom.

09:00    Croeso gan Carwyn Jones, Cadeirydd Maint Cymru

09:15    Sesiwn 1:

Cydbwyso manteision tyfu coed ac adfer coedwigoedd ar draws yr amgylchedd, yr hinsawdd a phobl

Ru Hartwell a John Bett (Bore, Kenya), Dr Tim Pagella (Prifysgol Bangor), Dr Tristram Hales (Prifysgol Caerdydd), Dr Cathryn MacCullum (Sazani Associates)

10:20    Sesiwn 2: Sut mae tyfu coed yn gallu hyrwyddo hawliau o ran rhywedd?

Teresa Gitonga (International Tree Foundation, Kenya), Madeleine
Scordellis (TreeSisters), Lorna Alum (Mount Elgon Tree Growing Enterprise)

11:15     Egwyl (15mun – peidiwch â logio allan o Zoom)

11:30    Prif siaradwr:  Lee Waters MS, Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Llywodraeth.

11:50    Sesiwn 3: Cymell tyfu coed ar lefelau lleol a rhanbarthol,
a hyrwyddo gweithredu dan arweiniad y gymuned

Khady Tendeng (United Purpose, Senegal); Carmel Moran, (United Purpose), Ansumana Sanneh  (United Purpose), Godfrey Natwaluma (Mount Elgon Tree Growing Enterprise), and Paul Wagstaff (Self Help Africa)

12:35    Sesiwn 4: Mesur effaith – monitro newid

Alex Harris & Michael Sunday (Mount Elgon Tree Growing Enterprise) a Dr TC Hales,
(Prifysgol Caerdydd/ Aildyfu Borneo)

12:55    Cwestiynau

13:05    Cyfarfod Llawn: Nicola Pulman (Maint Cymru) a Robert Penn (Stump up for Trees)

13:30    Diwedd             

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook