Dathlu 10 miliwn o Goed

Posted on

Ar 11 Hydref 2019, cyrhaeddodd Rhaglen Plannu Coed Mbale garreg filltir enfawr, drwy blannu’r 10 miliynfed coeden! Dathlwyd y llwyddiant hwn ar yr un pryd yng Nghymru ac yn Uganda, gyda’r gweithredydd newid yn yr hinsawdd, Leah Namugerwa a’r Prif Weinidog Mark Drakeford yn plannu coed yn Uganda ac yng Nghymru.

Yng Nghymru, plannodd Mark Drakeford goeden ym Mharc Bute, Caerdydd. Ymunodd plant o dîm Eco Ysgol Gynradd Cwmcarn ag ef. Yn Uganda, fe wnaeth Leah Namugerwa, 15, blannu’r 10 miliynfed coeden, ac ymunodd 600 o blant o Ysgol Gynradd Makunda ac aelodau o Grŵp Menywod Sunu â hi.

Leah Namugerwa yn plamnu’r 10 miliynfed goeden yn Mbale

Mae Leah Namugerwa yn un o genhedlaeth newydd o weithredwyr newid hinsawdd ifanc, benywaidd, sy’n arloesi llwybr ar y cyd â’i chyd-weithredydd Greta Thunberg. Mae ei gwaith yn ymgyrchu dros blannu coed a gwahardd plastig untro yn cael effaith sylweddol ar draws Uganda. Roedd ei gwaith yn ymgyrchu dros blannu coed yn arbennig o ingol, gan ei fod yn digwydd wrth i Gymru a’r byd ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Ferch y Cenhedloedd Unedig.

Mae rhaglen plannu coed uchelgeisiol Mbale, sy’n cael ei hariannu gan raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru, yn plannu coed yn rhanbarth Mount Elgon yn nwyrain Uganda. Yn ogystal â mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd drwy ddal carbon, mae coed sy’n tyfu’n gyflym yn amddiffyn pobl leol yn rhanbarth Mount Elgon rhag effeithiau erydiad pridd, sydd yn gallu achosi tirlithriadau marwol. Mae’r coed yn darparu ffrwythau a lloches ffres i gymunedau lleol hefyd, ac yn ffynhonnell bwysig o incwm. Mae’r rhaglen hon yn cael ei rhedeg yn Uganda gan METGE (Mount Elgon Tree Growing Enterprise).

Ar hyn o bryd, mae tua dwy filiwn o goed yn cael eu plannu yn Uganda bob blwyddyn. Mae hyn yn cynnwys un ar gyfer pob plentyn sy’n cael ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru fel rhan o’r cynllun Plant! Fodd bynnag, yn ystod y cam nesaf, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i blannu coeden yn Uganda ar gyfer pob person yng Nghymru (3.3 miliwn o bobl!). Byddwn felly, yn datblygu’r prosiect er mwyn darparu 25 miliwn o goed erbyn 2025.  Bydd hyn yn golygu agor meithrinfeydd coed newydd ac ehangu rhai o’r rhai presennol, yn ogystal â recriwtio aelodau newydd i’r tîm.  Rydym yn gyffrous am y cam nesaf hwn, a byddwn yn rhannu’r newyddion diweddaraf yn rheolaidd drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook