Gwirfoddolwr

Mae gwirfoddoli gyda Maint Cymru yn gyfle gwych i weithredu ar faterion sy’n bwysig i chi, fel datgoedwigo, newid hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol.

Mae’n ffordd ysgogol ac ymarferol hefyd o gael profiad o weithio yn y trydydd sector, yn enwedig mewn meysydd sy’n cynnwys codi arian, digwyddiadau, ymchwil, ymgyrchoedd a chyfathrebu.

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cael llawer o interniaid a gwirfoddolwyr gwych sydd wedi chwarae rhan hanfodol yng ngwaith Maint Cymru. Er enghraifft:

Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan unrhyw un sy’n awyddus i helpu gyda’n cenhadaeth ar yr adeg dyngedfennol hon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Maint Cymru, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen ymholi, a’i hanfon at [email protected].

Sylwer:

Lawrlwythiad: Ffurflen ymholi gychwynnol i wirfoddolwyr