Gwirfoddolwr

P’un a ydych chi’n chwilio am brofiad yn gweithio yn y trydydd sector, neu os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gyda’n gwaith am achos amgylcheddol mor bwysig, neu os ydych chi’n chwilio am swyddfeydd, codi arian, digwyddiadau, ymchwil, cyfryngau a / neu gyfryngau cymdeithasol profiad ar gyfer eich CV, mae gennym ddigon o gyfleoedd i gymryd rhan.

Rydym wedi cael rhai internwyr a gwirfoddolwyr rhyfeddol dros y flwyddyn ddiwethaf sydd wedi chwarae rhan hanfodol yng ngwaith Maint Cymru. Darllenwch am rai o’u profiadau yma:

– Ymunodd Katherine Crean, myfyriwr Dylunio Graffeg Met Met Caerdydd, ar leoliad wythnos 2, ynghyd â chystadleuaeth cwrs Abbi-Louise Small, a’n helpu ni i ail-frandio ein codwr arian blynyddol, Go Green Day. Darllenwch blog Katherine yma .

– Bu Hannah May Williams gyda thîm Maint Cymru am 9 mis i’n helpu gyda phob  math o ddatblygiadau gwefan a hi oedd prif gydlynydd ein Diwrnod Gwyrdd eleni. Dallenwch blog Hannah May yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Maint Cymru neu os ydych chi am gael sgwrs am gyfleoedd posibl, cysylltwch â ni. Gollwng e-bost at [email protected] gyda’r hyn yr ydych chi am ei gael o leoliad gwirfoddolwr a pha brofiad sydd gennych hyd yma.

Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych!