Cefnogwch ni

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi Maint Cymru!

Drwy ddewis cefnogi Maint Cymru, fel unigolyn neu fusnes, gallech wneud cyfraniad go iawn i’n hymdrechion i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd trwy amddiffyn coedwigoedd trofannol ac addysgu plant yma yng Nghymru.

Mae gan ein tîm y sgiliau, yr arbenigedd a’r profiad i gynnig ystod
eang o gefnogaeth i chi, o gyngor i adnoddau. Yn y pen draw, gallwn ddarparu partneriaeth wedi’i deilwra a all eich helpu
i wneud cyfraniad go iawn a gwerthfawr.

Rhesymau dros gefnogi Maint Cymru 

  • Bydd ein cronfa gêm gyffrous yn dyblu pob rhodd a wnewch. Rhowch £ 1,000 a £ 2,000 yn syth i’n partneriaid coedwig!
  • Rydym yn arwain ymateb cenedlaethol unigryw i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd gyda’r weledigaeth o ddiogelu ein
    planed ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
  • Rydym yn elusen hwyliog, ffres a bywiog, a gall sicrhau y bydd codi arian ar ein cyfer yn bleserus ac yn wobrwyo
  • Gallwn eich cefnogi i wella eich cymwysterau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) a’ch helpu i fodloni’ch amcanion
    amgylcheddol a all roi cyfle i chi ennill cyfleoedd caffael cystadleuol.
  • Mae mwy o wybodaeth am sut mae Coedwigoedd Trofannol yn cael eu heffeithio gan Fusnesau Cymru a beth gallwch ei wneud yma.

I drafod sut y gallwch chi neu’ch sefydliad elwa o bartneriaeth gyda Maint Cymru, cysylltwch ag [email protected]

Dyma beth ddwedodd cefnogwyr …

Ein gwaith: Mae Woodland Classroom yn ailgysylltu pobl o bob oedran â natur trwy goedwriaeth, dysgu yn yr awyr agored, ysgol goedwig, therapi natur a lles yn y coedwigoedd. Rydym yn cyflwyno ein rhaglen ein hunain o gyrsiau awyr agored deniadol, ac rydym yn gweithio gydag ysgolion, grwpiau, busnesau ac mewn digwyddiadau.

Pam ydych chi’n gweithio gyda Maint Cymru: Rydym yn credu bod gwerthoedd Maint Cymru yn cyd-fynd â’n cenhadaeth bersonol a phroffesiynol ein hun sy’n cynnwys “ysbrydoli pobl ifanc heddiw i ddod yn ofalwyr y Ddaear yn y dyfodol ” a  “dysgu byw’n gynaliadwy gyda’n hamgylchedd er mwyn sicrhau dyfodol gwyrddach. ” Drwy gefnogi Maint Cymru gyda rhodd flynyddol, mae ein sefydliad yn rhoi rhywbeth yn ôl i’r Blaned, drwy alluogi’r elusen i wneud ei gwaith gwych.

Ein gwaith:  Mae SportPursuit yn rhoi disgownt o hyd at 70% i’w aelodau i’r dillad chwaraeon a gweithgareddau awyr agored gorau sydd ar gael, fel y gallwch ddod o hyd i ddillad chwaraeon y byddwch yn eu caru. Gyda channoedd o’r brandiau gorau ar draws amrywiaeth eang o chwaraeon, maen nhw’n ei gwneud hi’n haws i chi fwynhau eich gweithgareddau yn y byd naturiol anhygoel. Ymunwch â chymuned SportPursuit am ddim i ddarganfod eu bargeinion diweddaraf.

Pam ein bod ni’n gweithio gyda Maint Cymru:  I’r rheiny sy’n caru’r awyr agored, mae ein planed yn gae chwarae naturiol, rhyfeddol. Yn SportPursuit, rydym yn gwybod ein bod ni’n lwcus i fedru mwynhau’r gofod hwn gyda cymaint o’n gweithgareddau: fel rhedeg, reidio, dringo, heicio, syrffio, sgïo a chymaint mwy. Er mwyn parhau i fedru mwynhau’r rhain, rydym yn gwybod hefyd, bod angen i ni gymryd cyfrifoldeb, a chwarae ein rhan i geisio diogelu ein planed.

Mae SportPursuit yn falch o fod yn gweithio gyda Maint Cymru i gael effaith bositif, ar y blaned a’r cymunedau sy’n elwa o’u prosiectau plannu coed ar draws y byd. Rydym eisiau cefnogi a dysgu oddi wrth y bobl sydd ar y rheng flaen ac sy’n mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, a cheisio cael y gymuned SportPursuit gyfan i gael effaith fwy positif ar y byd.Cyllidwyr

Cyllidwyr

Bower Trust

 

Cefnogwyr