Cefnogwch ni

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi Maint Cymru!

Drwy ddewis cefnogi Maint Cymru, fel unigolyn neu fusnes, gallech wneud cyfraniad go iawn i’n hymdrechion i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd trwy amddiffyn coedwigoedd trofannol ac addysgu plant yma yng Nghymru.

Mae gan ein tîm y sgiliau, yr arbenigedd a’r profiad i gynnig ystod
eang o gefnogaeth i chi, o gyngor i adnoddau. Yn y pen draw, gallwn ddarparu partneriaeth wedi’i deilwra a all eich helpu
i wneud cyfraniad go iawn a gwerthfawr.

Rhesymau dros gefnogi Maint Cymru …

  • Bydd ein cronfa gêm gyffrous yn dyblu pob rhodd a wnewch. Rhowch £ 1,000 a £ 2,000 yn syth i’n partneriaid coedwig!
  • Rydym yn arwain ymateb cenedlaethol unigryw i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd gyda’r weledigaeth o ddiogelu ein
    planed ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
  • Rydym yn elusen hwyliog, ffres a bywiog, a gall sicrhau y bydd codi arian ar ein cyfer yn bleserus ac yn wobrwyo
  • Gallwn eich cefnogi i wella eich cymwysterau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) a’ch helpu i fodloni’ch amcanion
    amgylcheddol a all roi cyfle i chi ennill cyfleoedd caffael cystadleuol.

I drafod sut y gallwch chi neu’ch sefydliad elwa o bartneriaeth gyda Maint Cymru, cysylltwch ag [email protected]

Cyllidwyr

 

Cefnogwyr