Cwmni annibynnol o Gaerdydd, Holy Yolks, yn plannu 100 o goed ym Mbale, Uganda

Posted on

Mae Holy Yolks yn gwmni annibynnol bach yng Nghaerdydd, sy’n gwerthu wyau selsig cartref blasus ym Marchnad Ganolog Caerdydd ac ym Marchnad Riverside. Efallai y byddwch wedi samplu eu ‘(i ddyfynnu) ‘oozy orbs of joy’ hefyd mewn nifer o siopau delicatessen, siopau coffi a thafarndai ar draws Caerdydd.

Clywodd Kev, perchennog y busnes a’r Prif Rholiwr Wyau, am Maint Cymru trwy gyfaill. Gan fod Holy Yolks yn fusnes sydd ag ethos cynaliadwyedd ac ecogyfeillgar cryf, awgrymodd Kev i’w dîm eu bod nhw’n anghofio am Siôn Corn Cudd y Nadolig hwn ac yn lle hynny, rhoi’r arian i ymgyrch Deg Coeden ar gyfer y Nadolig Maint Cymru.

Mae eu cyfraniad o £30 yn golygu eu bod nhw nawr yn falch iawn o allu cyhoeddi bod Holy Yolks wedi plannu 100 o ffrwythau ym Mbale, Uganda!

Bydd y coed ffrwythau hyn yn cael eu plannu yng ngerddi teuluoedd ar draws ardal Mbale, sydd wedi cael ei datgoedwigo’n drwm, ac yn darparu ffynhonnell hanfodol o faeth ac incwm bach o’r ffrwythau i 100 o deuluoedd tlawd.

Diolch yn fawr a Nadolig Llawen i’r tîm yn Holy Yolks!
Os hoffech chi wneud yr un peth gyda’ch cydweithwyr, grŵp o ffrindiau neu deulu, cliciwch yma am ragor o wybodaeth.


Tweet Rhannwch ar Facebook