Cefnogwch Rainforest Foundation UK!

Posted on
Mae Maint Cymru yn cefnogi ein ffrindiau yn Rainforest Foundation UK (RFUK) i godi arian ar gyfer cymunedau brodorol a lleol sy’n mynd i’r afael â datgoedwigo trofannol.

Rhwng 22 a 29 Ebrill, rydym yn darparu arian cyfatebol ar gyfer pob rhodd hyd at £15,000 fel rhan o Gronfa Arian Cyfatebol Gwyrdd Big Give. Os yn bosibl, rydym yn eich annog i roi arian at yr ymgyrch sydd i’w gweld yma.

Bydd rhoddion yn cefnogi prosiect yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo sydd yn cael ei gefnogi gan Maint Cymru.

Mae cefnogi cymunedau Brodorol a lleol i gadw eu tir traddodiadol yn ffordd effeithiol o fynd i’r afael â thueddiadau datgoedwigo sy’n peri pryder, a’r argyfwng hinsawdd byd-eang.

A photo of Demele Alexi smiling in front of a tree
Dembele Alexi. Photo: RFUK

“Rydym wedi gweld torwyr coed yn dod yma ers amser maith. Doedd hyn ddim yn beth da. Yr unig beth roeddem yn gwybod oedd bod y Wladwriaeth wedi gwerthu’r goedwig, a bod y torwyr coed yn dal i ddod… Yna, daethoch chi [RFUK a’ch partner lleol GASHE] i’n cefnogi i gael ein coedwig gymunedol.”
– Dembele Alexi, Pennaeth y Pentref – Mibenga, Equateur, Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo

Bydd eich rhoddion yn cefnogi cymunedau i reoli a monitro eu coedwigoedd eu hunain, y profwyd eu bod yn lleihau cyfraddau datgoedwigo. Mae’r prosiect hwn yn rhoi cyfle i fonitro cyfraddau datgoedwigo er mwyn cryfhau a hyrwyddo coedwigaeth dan reolaeth y gymuned ar draws Canol Affrica.

Ar hyn o bryd, mae’r blaned yn colli tua 12 miliwn hectar o goedwig drofannol bob blwyddyn i ddatgoedwigo – chwe gwaith maint Cymru! Mae cymunedau fel y rhain ym Masn y Congo yn allweddol i wrthdroi’r duedd hon a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd byd-eang.

Os na allwch roi arian, gallwch barhau i helpu drwy godi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch hon drwy rannu’r dudalen hon ar gyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich cefnogaeth!

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook