Canlyniadau cystadleuaeth creu fideo a llyfr ysgol

Posted on

Yn gynharach eleni, lansiodd Maint Cymru gystadleuaeth i ysgolion cynradd ar draws Cymru i helpu i godi ymwybyddiaeth am goedwigoedd glaw a datgoedwigo.

Gwahoddwyd ysgolion i greu naill ai llyfr neu fideo am ddatgoedwigo, yn defnyddio adnoddau o’n gwefan a phopeth roeddent wedi’i ddysgu o’n gweithdai. Cawsom lawer o geisiadau gwych o bob rhan o’r wlad, a chawsom ein syfrdanu gan yr wybodaeth a’r angerdd a aeth i’w gwneud.

Cystadleuaeth fideo

Ysgol Gynradd Radur yng Nghaerdydd oedd enillwyr ein cystadleuaeth fideo, a greodd dri chais cryf iawn.

Roedd ein beirniaid wrth eu boddau gyda’r cymysgedd o ddulliau creadigol, gan gynnwys sut y gwnaethon nhw ddefnyddio gwahanol fformatau, fel drama, animeiddio a dogfen, i adrodd eu straeon. Fe wnaethant ddangos lefel eithriadol o wybodaeth hefyd am ddatgoedwigo, a chynnwys awgrymiadau ar gyfer y pethau y gallwn i gyd ei wneud i helpu. Da iawn Ysgol Gynradd Radur!

Canmolwyd yn fawr yr ymdrech greadigol iawn hon gan Ysgol Gronant ym Mhrestatyn hefyd, o’r enw ‘Growing to the Future’:

Cystadleuaeth llyfr

Ysgol Gynradd Llanmartin yng Nghasnewydd oedd enillydd y gystadleuaeth creu llyfr, a wnaeth arddangos llawer o wybodaeth am goedwigoedd glaw a thynnu lluniau gwych. Gallwch ddarllen PDF o’u llyfr yma.

Cafodd y cais hwn gan Ysgol Tir Morfa, a oedd yn greadigol iawn yn eu stori am ddatgoedwigo ac anifeiliaid, ganmoliaeth uchel. Gallwch ddarllen PDF o’u llyfr yma.

Rydym yn ddiolchgar i’r holl ysgolion am gymryd rhan, ac am eu hymdrechion anhygoel i addysgu eraill am beryglon datgoedwigo a newid yn yr hinsawdd. Gallwch weld yr holl fideos a gafodd eu cyflwyno yn yr rhestr chwarae isod. Diolch yn fawr i chi gyd!

 

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook