Byddwch yn wyrdd y Nadolig hwn – ymgyrch plannu coed blynyddol Maint Cymru

Posted on

Mae ymgyrch plannu coed blynyddol Maint Cymru – sef Coeden ar gyfer y Nadolig – -yn ôl am flwyddyn arall, ac yn helpu pobl yng Nghymru i gael Nadolig gwyrdd a phlannu miloedd o goed ar yr un pryd. Mae’r ymgyrch yn annog pobl i ddathlu eu coeden Nadolig yn eu cartref trwy gyfrannu tuag at blannu coed ffrwythau mewn cartrefi ym Mbale, Uganda. Wedi’r cyfan, mae coed am oes, nid yn unig ar gyfer y Nadolig, ac er bod ein coed yng Nghymru yn mynd yn segur am y Gaeaf ar y cyhydedd yn Uganda, gallant barhau i amsugno CO₂ a lliniaru newid yn yr hinsawdd drwy gydol y flwyddyn.

Bydd y coed yn rhoi maeth, incwm a sicrwydd bwyd i deuluoedd ym Mbale.  Mae Mbale yn rhanbarth poblog iawn gyda llawer o fryniau yn Nwyrain Uganda a bob blwyddyn, mae’r glaw trwm yn achosi tirlithriadau dinistriol. Mae cynyddu nifer y coed ar eu tir yn helpu i ddiogelu’r pridd gan leihau’r perygl o dirlithriadau.

Gweithredu fel grŵp

Gall busnesau a grŵpiau cymunedol cefnogi’r ymgyrch hefyd drwy blannu coed ar ran gweithwyr neu cwsmeriaid i ddathlu eu llwyddiannau eleni. Bydden yn hapus i’ch gefnogi i greu ymgyrch hyrwyddo Nadolig i blannu coed y hwn ar ran cwsmeriaid, neu gynnig y dewis i gwsmeriaid gyfrannu tuag at blannu coed, neu anfon e-gardiau ynghylch plannu coed i gleientiaid.Felly cysylltwch gya ni i ddylunio ymgyrch unigryw i’ch cwstmeriaid, staff neu aelodau. Er enghraifft, llynedd, rhoddodd SportPursuit, gwerthwyr offer chwaraeon ar-lein, 10 coeden am bob archeb a dderbyniwyd ar noswyl y Nadolig. O ganlyniad, plannwyd 10,000 o goed ym Mbale ar ran eu cwsmeriaid!

Ymunwch â’ch cydweithwyr, ffrindiau dosbarth, grŵp cymunedol neu’ch teulu’r Nadolig hwn i wneud gwahaniaeth mawr. Efallai y dylech anghofio am drefnu Siôn Corn Cudd ac yn lle hynny, rhoi rhoddion plannu coed neu drefnu digwyddiad codi arian dros gyfnod y Nadolig i blannu coed. Gadewch i ni wybod faint o goed yr ydych wedi eu rhoi i’w plannu drwy ein tagio i mewn i’ch cyfryngau cymdeithasol fel y gallwn ddathlu gyda chi.

Posteri

Ffordd hawdd iawn o gefnogi prosiect plannu coed Cymru yw i brintio ac i osod y posteri yn eich lle gwaith neu ardaloedd cynhoeddus. Am gyn lleied â £3, a chyfrannu tuag at blannu 10 coeden ffrwythau yng ngerddi teuluoedd yn, ac o gwmpas Mbale. Tecstiwch ‘Size £3 ‘ i 70085

Anrhegion Gwyrdd

Os ydych am Nadolig mwy cynaliadwy y blwyddyn yma, mae Maint Cymru yn cynnig y cyfle i blannu coed ar rhan ffrindiau, teulu a chyd-weithwyr. Mae dewis o blannu coed trwy danfon e-cardiau neu i ddewis gwneud fel anrheg trwy tystysgrif. Ewch at y dudalen Coeden ar gyfer y Nadolig am yr holl ffyrdd i gefnogi’r ymgyrch.


Tweet Rhannwch ar Facebook