Wrth i Ddiwrnod Gwyrdd 2020 ddychwelyd ledled Cymru am flwyddyn arall o Hwyl y Goedwig Law, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn dangos ein cefnogaeth i goedwigoedd trofannol a gweithredu ar yr hinsawdd

Posted on

Mae Maint Cymru yn gwneud rhywbeth gwahanol eleni wrth ddathlu Diwrnod Gwyrdd 2020 drwy gyflwyno rhaglen i’ch cartref sy’n llawn o weithgareddau â’u themau’n ymwneud â choedwigoedd glaw.

Gellir cyrchu’r gweithgareddau am ddim o’n gwefan gan gychwyn gyda Diwrnod Coedwigoedd Glaw y Byd ar ddydd Llun 22ain Mehefin a gorffen gyda’r Diwrnod Gwyrdd ar ddydd Gwener 26ain Mehefin. Bydd pob diwrnod sy’n arwain i fyny at Y Diwrnod Gwyrdd yn ffocysu ar brofi coedwigoedd glaw mewn ffordd wahanol, drwy ddathlu, dysgu, ymlacio a bod yn greadigol.

Rydyn ni’n creu rhaglen sy’n llawn o hwyl a gwahanol weithgareddau, yn cynnwys gwneud masgiau anifeiliaid y jyngl, adnoddau addysgol, myfyrio ar goedwigoedd, a chwis ‘tafarn’, rysait teisen datgoedwigo am ddim, ffilmiau a’r gêm Sawl Cymru? Felly, waeth beth fo’ch amgylchiadau, gobeithiwn bod yna rywbeth a fydd yn eich galluogi i ymuno â ni wrth i ni gysylltu â choedwigoedd glaw, eu trigolion dynol a’u hanifeiliaid a phobeth sy’n wyrdd a deiliog!

Eglurodd Elspeth Jones, Cyfarwyddwr Maint Cymru, pam fod Diwrnod Gwyrdd eleni’n mabwysiadu ymagwedd wahanol:

Wrth i ni symud i mewn i’n pedwerydd mis o gyfyngiadau symud yng Nghymru, mae’n bwysicach nag erioed i gynnal momentwm ar weithredu ar yr hinsawdd yma yng Nghymru. Rydyn ni’n wynebu cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i adeiladu’n ôl yn well drwy adferiad allyriadau net-sero. Mae gan goedwigoedd a choed rôl hanfodol i’w chwarae yn hynny o beth ac mae angen i ni ddweud wrth y rhai sy’n gwneud penderfyniadau drosom, arweinwyr, ffrindiau ac unrhyw un sy’n fodlon gwrando ein bod ni eisiau gweld byd gwell, gwyrddach pan ddown ni allan o hyn.

“Mae’r cymunedau sy’n bartneriaid i ni ledled y byd yn parhau i weithio’n ddiflino i warchod a chynnal coedwigoedd trofannol mewn amgylchiadau anodd iawn. Yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i ni sefyll ochr yn ochr â’r cymunedau hynny a dangos iddynt ein gwerthfawrogiad a’n cefnogaeth.

“Rydyn ni’n datblygu’n fwy ac yn well eleni gyda’n rhaglen Diwrnod Gwyrdd 2020 sy’n cynnwys gweithgareddau’n ymwneud â choedwigoedd trofannol i bob oed gan gychwyn gyda Diwrnod Coedwigoedd Glaw y Byd ar 26ain Mehefin. Gellir cyrchu’r gweithgareddau hyn i gyd am ddim ar ein gwefan ac rydyn ni’n gwahodd pobl i ymuno â ni am wythnos o ddysgu am, dathlu a chysylltu â rhyfeddod, gwyddoniaeth – a’r angen am – goedwigoedd trofannol.“

Rhannwch luniau o’ch gweithgareddau a’ch syniadau gyda ni yn ystod yr wythnos gan dagio @sizeofwales a defnyddio #GoGreenDay a bydd y cyfraniad mwyaf ysbrydoledig yn ennill ein hamper dim datgoedwigo gwych!

Mae’r Rhaglen o Weithgareddau yma

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook