Gefeillio Ysgolion

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cysylltu ag ysgolion ar ochr arall y byd? Ydych chi eisiau gweithio gyda’n gilydd i warchod coedwigoedd trofannol?

Os felly, gefeilliwch eich ysgol trwy Raglen Partneriaeth Ysgolion Maint Cymru. Gallai eich ysgol, staff a’ch disgyblion gysylltu â’u cymheiriaid yn Uganda, a gweld sut mae bywyd yn cymharu yn y ddau le. Mae gennym lawer o ysgolion yn rhanbarth Mbale yn Uganda a fyddai wrth eu bodd yn gefeillio â chi.

Mae’r ysgolion hyn wedi’u lleoli’n agos at ein prosiect, lle rydym wedi helpu i blannu 10 Miliwn o Goed, a gyda’r nod o blannu 25 miliwn erbyn 2015. I ddechrau sgwrs rhwng Cymru ac Uganda, rydym yn awgrymu plannu coeden ffrwythau ar dir eich ysgol; bydd yr ysgol rydych chi wedi’i gefeillio â hi yn gwneud yr un peth. Wedyn, gall disgyblion o’r ddwy ysgol drafod sut mae eu coeden yn tyfu, a sut maen nhw’n edrych ar ei hôl. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.