Mock COP

Gweithio gyda'n partner: WCIA Logo

Am MockCOP

Mae cynhadledd Model MockCOP y Cenhedloedd Unedig yn cynnig cyfle rhyngweithiol gwych i bobl ifanc 14-18 oed ddysgu am y Cenhedloedd Unedig, y sgyrsiau blynyddol yn y newid yn yr hinsawdd a datblygu goddefgarwch a dealltwriaeth o wledydd a diwylliannau trwy weithredu fel y cenhedloedd hynny tra’n trafod materion byd-eang .

Gweithredir ar y cyd gan Maint Cymru a’r WCIA, nod y gynhadledd yw i gynrychiolwyr gytuno ar ddatrysiad rhyngwladol ar y mater o newid yn yr hinsawdd, sy’n debyg i sgyrsiau COP Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, tra’n chwarae rhan eu gwlad fel rhai dilys fel y bo modd. Trwy’r gynhadledd hon, rydym yn annog pobl ifanc i fod yn fwy cysylltiedig â newid yn yr hinsawdd a materion gwleidyddol ac yn ystyried cyfrifoldeb Cymru, yn lleol ac yn fyd-eang.

Sylwer, oherwydd COVID-19 mae fformat a dyddiad y digwyddiad hwn yn debygol o newid. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried Digwyddiad Digidol a dyddiadau a fyddai’n addas ar gyfer ysgolion yn dilyn cyfnod hir o gau. Felly daliwch ati i gofrestru a mynegi diddordeb – po fwyaf o ysgolion sy’n cymryd rhan y cryfach y bydd llais Cymru’n tyfu ar weithredu ar newid hinsawdd!

I gofrestru eich diddordeb mewn cymryd rhan yn MockCOP 2020 anfonwch e-bost gyda’ch enw, manylion cyswllt a’r ysgol i [email protected]

Adnoddau i Ysgolion

Dewiswch y pecynnau isod i lawrlwytho’r adnoddau y bydd eu hangen arnoch i ddal eich MockCOP eich hun