Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid yn COP26

Ymunwch â Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru drwy gydol cynhadledd hinsawdd COP26.

Bydd 26ain ‘Cynhadledd y Pleidiau’ y Cenhedloedd Unedig – sydd yn cael ei adnabod yn well fel COP – yn cael ei gynnal rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd yn Glasgow. Gydag arweinwyr y byd yn cyfarfod i adolygu’r cynnydd ar Gytundeb Paris 2016, efallai mai’r gynhadledd hon yw ein cyfle olaf i gymryd camau pendant ar yr argyfwng hinsawdd.

Mae’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid yn grŵp o bobl ifanc o bob rhan o Gymru sy’n ymgyrchwyr hinsawdd angerddol sy’n ymladd dros gyfiawnder hinsawdd. Byddant yn bresennol drwy gydol COP26 i ymhelaethu ar leisiau pobl ifanc yng Nghymru ac i ymgyrchu i arweinwyr cenedlaethol a byd-eang.

Bydd y tudalennau hyn yn cael eu diweddaru’n ddyddiol drwy gydol COP26 gyda blogiau, podlediadau a fideos. Gallwch ddilyn gweithgareddau’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid ar Trydar ac Instagram hefyd.

Ysgolion

Dysgwch bopeth am yr hyn sy’n digwydd yn COP26, a gofynnwch gwestiynau i Arweinwyr Hinsawdd Cymru, gan gynnwys Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, y Gweinidog dros Newid Hinsawdd, y Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid a llawer mwy.

I fynegi diddordeb eich ysgol i gymryd rhan, cofrestrwch yma.

Mwy ynghylch COP

image for the about section

Fideo

Cyfweliad Poppy gyda Jenipher Sambazi o Jenipher’s Coffi

Ellie yn siarad ar ITV Wales News, 12fed Tachwedd:

Dyddiadur fideo Shenona, 8fed Tachwedd

Gwyliwch rhan 2 yma.

Cyfweliad Shenona ar ITV Wales, 5ed Tachwedd

Protest Fridays for Future, 5ed Tachwedd

LHI ar BBC Wales, 5ed Tachwedd:

Dyddiadur Fideo, 4ydd Tachwedd

Cyfweliad â’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James AS, 4ydd Tachwedd

Dyddiadaur, 3ydd Tachwedd:

Gwyliwch fideo 2 a fideo 3 o’r cyfres hon

Cyfweliad gyda Poppy (Cadeirydd LHI) ar BBC Wales, 3ydd Tachwedd

Cyfweliad â’r Prif Weinidog Mark Drakeford (2ail Tachwedd 2021)

Poppy (Cadeirydd LHI) yn siarad i ddigwyddiad am arweinyddiaeth a Sero-Net

Podlediadau

Podlediadau dod yn fuan