Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru

Gweithio gyda'n partner: WCIA Logo
Dysgwch fwy am LHI yn COP26 yma.

 

Mae Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru (LHC) yn grŵp o bobl ifanc o bob cwr o Gymru sy’n Ymgyrchwyr brwd dros yr Hinsawdd sy’n brwydro i sicrhau Cyfiawnder Hinsawdd.

Fe’u cefnogir gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), ac fe’u hariennir gan Scottish Power Foundation, gyda’r nodau a’r camau gweithredu dan arweiniad Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru.

 

 

 

Maent yn dymuno cyflawni’r canlynol:

 1. Sicrhau fod busnesau yng Nghymru yn fwy atebol am eu hallyriadau carbon
  • Er enghraifft, pennu uchafsymiau carbon eglur i fusnesau
  • Cynnwys allyriadau cymeriant ac allyriadau sy’n gysylltiedig â chludo nwyddau mewn targedau ynghylch allyriadau
 2. Sicrhau fod busnesau yng Nghymru yn atebol am eu defnydd o ddeunydd lapio plastig
  • Gwahardd eitemau a ddyluniwyd i’w defnyddio unwaith megis masgiau a deunydd pacio plastig
  • Gwahardd ffasiynau untro neu rad
 3. Sicrhau fod Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael ag ymwybyddiaeth o’r hinsawdd ymhlith oedolion a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau
 4. Sicrhau fod teithio llesol ar gael ym mhob rhan o Gymru a sicrhau fod pob rhan o Gymru yn gweithredu hyn
 5. Ei gwneud hi’n orfodol i Ysgolion yng Nghymru ailgylchu
  • Lleihau gwastraff bwyd mewn ysgolion
  • Ac ailgylchu a gwaredu pethau yn briodol
 6. Mae’r bobl ifanc yn dymuno gweld llywodraeth Cymru yn sefydlu cynllun cyfreithiol-rwym i roi terfyn ar ddatgoedwigo, h.y. plannu coed, erbyn 2025.

I gysylltu â Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru, e-bostiwch:[email protected]

Dilynwch eu gweithgaredd at Trydar ac Instagram

Fideo

Gwyliwch Lysgenhad Hinsawdd Ieuenctid Cymru (LHC), Poppy Stowell-Evans, yn cyflwyno nodau’r rhwydwaith:

Fideo: Uwchgynhadledd Hinsawdd Ieuenctid Cymru – 8 Rhagfyr 2020