Ein Rhaglenni Addysg

Mae allgymorth addysgol wedi bod yn elfen allweddol o lwyddiant Maint Cymru. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi ymweld â dros 200 o ysgolion ar draws Cymru, ac wedi ysbrydoli dros 32,000 o blant i gymryd camau positif i helpu i warchod coedwigoedd glaw.

Mae ein gwasanaethau a’n gweithdai yn dilyn Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru ac maen nhw’n oed briodol, ac yn darparu ar gyfer disgyblion o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4. Mae’r tudalennau canlynol wedi’u dylunio i roi blas i chi o brofiad addysgol Maint Cymru.

Dyma rai o uchafbwyntiau’r gwaith gwych y mae ysgolion a phobl ifanc wedi cymryd rhan ynddo: Rhaglen Addysg 2019-20 Cymraeg

Os hoffech ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at [email protected]