Adnoddau Addysg

Gweithgareddau cyn gweithdai 2021

Gweithgareddau cyn gweithdy Elon yr Eiffant (Meithrin/Derbyn)

Gwelwch yr weithgareddau’n isod, a’r fideo hwn:

Download (EN)
Download (CY)

Gweithgareddau cyn gweithdy TimTom yr Orangwtan (Blwyddyn 1/2)

Gwelwch yr weithgareddau’n isod, a’r fideo hwn:

Download (EN)
Download (CY)

Gweithgareddau cyn gweithdy Gwarcheidwaid y Goedwig (Blwyddyn 5/6)

Gwelwch yr weithgareddau’n isod, a’r fideo hwn:

Download (EN)
Download (CY)

Gweithgareddau ysgol

Her creu fideo

Adnoddau am her creu fideo ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 (Blynyddoedd 3, 4, 5, 6)

Download (EN)
Download (CY)

Her stori TimTom

Gweithgareddau yn seiliedig ar y stori “Tim Tom a’r Goedwig Law“, sy’n cynnwys mapio straeon, ysgrifennu dyddiadur a phwyntiau cwmpawd.

Yn addas ar gyfer disgyblion y feithrinfa i flwyddyn 6.

Download (EN)
Download (CY)

Gwarcheidwaid Y Goedwig

Mae adnoddau Gwarcheidwaid y Goedwig yn dysgu plant am warchodwyr coedwig go iawn ledled y byd, a sut maen nhw’n gallu weithredu i amddiffyn y coedwigoedd.

Download (EN)
Download (CY)

Ditectifau Datgoedwigo

Gweithgaeddau ditectifau i archwilio olew palm. Oed: Blwyddyn 2 i 6.

Download (EN)
Download (CY)

Ditectifau Datgoedwigo rhan 2

Yr ail rhan ble mae’r Ditectifau yn archwilio soi, cig eidion a cocoa

Oed: Blwyddyn 4 i 6.
Download (EN)
Download (CY)

Pam fod coed yn archarwyr!

Dysgwch pam fod coed yn gymaint o archarwyr ac am yr holl bethau anhygoel maen nhw’n eu gwneud i ni a’r blaned. Yna, rhowch gynnig ar ddylunio eich archarwr coeden eich hun!

Yn addas ar gyfer blynyddoedd 2 i 6

Download (EN)
Download (CY)

Coed, Teigrod a Thapiriaid

Cyflwyniad gwych i’r rhywogaethau cymhleth a rhyfeddol sy’n ffurfio ein coedwigoedd glaw. Gallwch ddilyn hyn gyda’r adnodd “Creu Eich Gwe Fwyd Eich Hun

Yn addas ar gyfer blynyddoedd 3 i 7.

Download (EN)
Download (CY)

Newid yn yr hinsawdd: Yr hanfodion a'r arbrofion

Powerpoint sy’n esbonio hanfodion newid yn yr hinsawdd, a’r pethau y gallwn i gyd ei wneud i fynd i’r afael ag ef. Gallwch ddefnyddio’r arbrofion cysylltiedig i ddangos sut mae carbon deuocsid yn arwain at gynhesu, a sut mae rhew sy’n toddi yn newid lefelau’r môr.

Yn addas ar gyfer blynyddoedd 3 i 6.

Manylion abrofion (Cymraeg)

Manylion abrofion (Saesneg)

Download (EN)
Download (CY)

Adnodd diogelu

Cynnwys:

  • Eich Cadw’n Ddiogel– Datganiad Llafar CA1/CA2
  • CA2 – Adnodd i’w adael gydag athrawon
  • CA1 – Adnodd i’w adael gydag athrawon
Download (EN)
Download (CY)