Nodau Datblygu Cynaliadwyedd

What Wales does today, the world will do tomorrow.

UN spokesman, Nikhil Seth.

Ar Fedi 25ain 2015, mabwysiadodd gwledydd set o nodau i orffen tlodi, amddiffyn y blaned a sicrhau ffyniant i bawb fel rhan o agenda datblygu cynaliadwy newydd. Mae gan bob nod dargedau penodol i’w cyflawni dros y 15 mlynedd nesaf. Er mwyn cyrraedd y nodau, mae angen i bawb wneud eu rhan: llywodraethau, y sector preifat, y gymdeithas sifil a phobl fel chi. Ydych chi am gymryd rhan? Gallwch chi ddechrau drwy ddweud wrth bawb amdanynt.

No PovertyZero HungerGood Health and Well-BeingQuality educationClean water and sanitationAffordable and clean energyDecent work and economic growthIndustry, innovation and infrastructureSustainable cities and communitiesResponsible consumption and productionClimate ActionLife below waterLife on landPeace, justice and strong institutionsPartnerships for the goalsSustainable development goals