A RHESTR SIOPA AR GYFER COED: BETH ALL EICH RHOI PRYNU?

Posted on

Maint Of Cymru yn cefnogi llawer o brosiectau gyda eich rhoddion. Un o’n perthynas barhaus gyda’r prosiect 10 Miliwn Coed mewn partneriaeth â Mbale CAP. Mae’r prosiect yn cefnogi plannu a ofalu dros 10 miliwn o goed newydd yn rhanbarth Mbale deforested drwm o Uganda.

Rydym yn helpu i gynyddu gwydnwch yr hinsawdd ymysg y gymuned leol, yn ogystal â gweithio i roi terfyn ar y tirlithriadau angheuol sydd wedi difetha y rhanbarth. Rydym wedi hyfforddi ffermwyr coffi masnach deg, i dyfu coed cysgod i ddiogelu a gwella ansawdd eu cnydau. 10 Miliwn Coed yn cynnal ymhell dros 60 bentrefi i sefydlu meithrinfeydd coed, yn gweithio gyda dros theuluoedd 3500 a’u cymunedau.

Gweler isod pa mor bell y gall eich rhoddion yn mynd.

MVULE (MILICIA EXCELSA)

– Yn darparu pren caled ar gyfer adeiladu a gwaith coed
– coed iau a ddefnyddir ar gyfer dodrefn, adeiladu a golosg
– rhywogaethau sydd dan fygythiad difrifol
– tyfu Cyflym
– Gellir ei ddefnyddio wrth reoli erydiad
– Yn gwneud coeden cysgod da
– Yn meddu ar lawer o ddefnyddiau meddyginiaethol
– Ystyrir yn aml i fod yn goeden sanctaidd. Ffrwythlondeb a genedigaeth yn gysylltiedig ag ef ac mae ei pren yn cael ei ddefnyddio i wneud drymiau seremonïol a eirch

 

 

AFFRICANAIDD CHERRY (PRUNUS AFRICANA)

– Mae gan Rhisgl eiddo meddyginiaethol
– Mewn perygl
– Hardwood. Defnyddir ar gyfer dolenni arfau, offer, dodrefn
– Gweddol sy’n tyfu’n gyflym coed
– Rhan o’r teulu eirin, yn bwysig mewn amaethyddiaeth
– safleoedd nythu da ar gyfer adar

 

 

 

GREVILLEA ROBUSTA

– tyfu Cyflym
– Evergreen
– Gweddol gwrthsefyll sychder
– Defnyddir ar gyfer dodrefn
– Gwrthiannol i pydru
– Ffensio
– Brodorol i Awstralia
– Mae gan Grevillea gwreiddiau dwfn sy’n golygu nad yw’n cystadlu am ddwr, maetholion neu olau’r haul gyda chnydau cyfagos

 

 

MAE’R TREE YMBARÉL (MAESOPSIS EMINII)

– Dail tyfu fel porthiant
– Pren a ddefnyddir ar gyfer dodrefn
– coed Shade i blanhigfeydd goffi
– Cyflym sy’n tyfu’n
– Y gallu i fyw am 200 o flynyddoedd!
– Gall hadau orwedd yn segur ac yn egino gyda chylchoedd lleuad

 

 

COED MANGO & AFOCADO

– tyfu Cyflym
– Darparu ffrwythau
– Gwella maethiad
– Darparu incwm y cartref
– Mae gan goeden Mango eiddo meddyginiaethol
– uchel ffrwythau afocado mewn braster annirlawn

 

Felly rydym yn credu ei bod yn deg dweud bod cyfraniad bach yn cael effaith fawr!

Roi i Maint Cymru yma

Dilynwch 10 Miliwn Coed ar gyfryngau cymdeithasol:
Twitter @mbaletrees
Facebook:https://www.facebook.com/TenMillionTreesUganda/


Tweet Rhannwch ar Facebook