A tree for Christmas

Posted on

Cymraeg isod

Christmas is nearly here and
you’ve probably already decked your halls. Whether
you like baubles, fairy lights or are tinsel-tastic, the centerpiece of most
homes is the Christmas tree.

This year, as well as your
beautiful Christmas tree at home why not get another tree for Christmas? No,
not a second one for your house, (that would be silly!) but a tree that can
make a difference to somebody’s life this Christmas.

A tree in Uganda, can mean
fruit, better health, increased income. It can mean better harvests for a
farmer. It can mean soil stability and fewer devastating landslides. It can
mean tackling climate change.

And you can plant this tree
for just £3. What is £3 during the festive period? £3 can help someone in need
and improve a life this Christmas.

Give a tree for Christmas

P.S. Tell you friends to get
one too, or why not give a tree on their behalf as a gift?

 

Coeden ar gyfer y Nadolig

Mae’r Nadolig ar y ffordd a dwi’n siŵr rydych chi wedi addurno’r tŷ. Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, addurniadau, goleuadau bach neu dinsel, canolbwynt y rhan fwyaf o gartrefi yw’r goeden Nadolig.

Eleni, yn ogystal â’r goeden Nadolig brydferth yn eich
cartref, beth am gael coeden arall ar gyfer y Nadolig? Na, nid ail goeden ar
gyfer eich tŷ (byddai hynny’n wirion!) ond coeden a all wneud
gwahaniaeth i fywyd rhywun y Nadolig hwn.

Gall coeden yn Uganda olygu ffrwythau,
gwell iechyd, a chynyddu incwm. Gall olygu cynaeafau gwell i ffermwr. Gall
olygu pridd mwy sefydlog a llai o dirlithriadau dinistriol. Gall olygu brwydro
yn erbyn newid hinsawdd.

Ac fe allwch blannu’r goeden hon
am £3 yn unig. Beth yw £3 yn ystod cyfnod y Nadolig? Gall £3 helpu rhywun mewn
angen a gwella’u bywyd y Nadolig hwn.

Rhowch goeden ar gyfer y Nadolig

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook