Gwarchod ardal o goedwig glaw
maint Cymru

Campaigns Education Donate

Prosiectau

Diolch yn fawr i'ch cymorth, rydym yn gallu cefnogi'r prosiectau canlynol yn Affrica, De America a Chymru.

Ymgyrchoedd Cyfredol

Gweld Pob Ymgyrch

Check out how you can get involved with our latest campaigns!

Diwrnod Gwyrdd

Yma fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer ein Diwrnod Gwyrdd mwyaf eto! Cofrestrwch Cofrestrwch eich ysgol, eich prifysgol neu’ch busnes yma: [cm_form form_id = ‘cm_594be15f2d891’] Adnoddau

Darllen mwy

Coeden ar gyfer y Nadolig

Diweddariad: Diolch am gefnogi ein hymgyrch A Tree for Christmas – codwyd £ 558 i ni, gan olygu bod eich rhoddion wedi helpu i blannu cyfanswm o 1,859 o goed ym Mbale, Uganda! Mae’r ymgyrch hon bellach wedi’i gau a bydd yn ail-lansio ym mis Rhagfyr 2018 ond gallwch chi roi i’r Deg miliwn o Goed prosiect […]

Darllen mwy

Mae’r mawr yn rhoi her Nadolig

Gan fod y fenter ariannu mwyaf ar-lein yn y DU, The Big Give Christmas Challenge yn gyfle gwych i Maint Cymru ddatblygu ein Rhaglen Addysg! Credwn yng ngrym ein cenedlaethau i ddod. Mae’n hanfodol eu cysylltu â’r byd naturiol o oedran cynnar a’u galluogi i gymryd camau cadarnhaol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. […]

Darllen mwy

Amdan Maint Cymru

Nod Maint Cymru yw uno pawb yn y wlad i helpu i gynnal ardal o goedwig drofannol sydd yr un maint â Chymru, fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid hinsawdd.

Darganfod Mwy

Diwrnod Gwyrdd

Diwrnod Gwyrdd yw ein diwrnod gweithredu cenedlaethol - gwisgo, ymuno a Go Green i helpu i godi arian i fforestydd glaw ddwywaith maint Cymru! Cofrestrwch am ragor o wybodaeth ar Go Green Day 2017


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Wrth danysgrifio mi rydych yn canïatau Maint Cymru i gysylltu a chi.

Newyddion a digwyddiadau diweddara gan Maint Cymru

Mi wnawn gysylltu a chi bob hyn a hyn gyda newyddion am Maint Cymru


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Wrth danysgrifio mi rydych yn canïatau Maint Cymru i gysylltu a chi.

"Mynydd îa hanner maint Cymru wedi arnofio'n rhydd!"

"Caiff ardal o goedwig maint affrica i'w dinistrio bob blwyddyn"

"Rydym yn adennill defnydd y byd o 'Maint Cymru', a gwneud rhywbeth ein hunain!"

"Cymru, rhan o'r ateb, nid mesur o'r broblem."

"Tsienia i adeiladu dinas 'dwywaith maint Cymru'"

"Florida Everglades once covered an area the size of Wales!"

"Nuclear weapons designed to destroy areas the size of Wales! "