Month: June 2013

Raffl Coedwigoedd Glaw gyda’r Big Give

Raffl Coedwigoedd Glaw gyda’r Big Give

Cefnogwch y coedwigoedd glaw am gyfle i ennill gwobrau anhygoel. Mae’r Big Give yn cynnig cyfle i chi ennill gwyliau moethus i ddau, neu £2,000! Yr unig beth sy’n rhaid i chi ei wneud yw prynu tocynnau raffl, ac fe fydd yr elw yn mynd yn uniongyrchol i helpu ein prosiectau, sy’n diogelu coedwigoedd a’r bobl sy’n dibynnu arnynt. Mae’r Big […]

Croeso Nigel!

Croeso Nigel!

Rydym wrth ein bodd yn gweithio gydag ysgolion! Mae ein rhaglen addysg wedi bod yn hynod lwyddiannus dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda dros 200 o ysgolion ledled y wlad yn dysgu am goedwigoedd trofannol a newid hinsawdd. Y mis hwn, rydym yn falch o gyhoeddi bod Nigel Little wedi ymuno â’r tîm yn swyddogol fel […]

Cefnogwyr y Mis- Y Sŵ Fynydd Gymreig a Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cefnogwyr y Mis- Y Sŵ Fynydd Gymreig a Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Mae gwobr y mis hwn yn cael ei rannu rhwng y Sŵ Fynydd Gymreig a myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i helpu coedwigoedd glaw, cymunedau a bywyd gwyllt ym Madagascar. Y Sŵ Fynydd Gymreig a’i lemyriaid enwog oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y cysylltiad hwn. Mae’r sŵ, ym Mae Colwyn, yn denu miloedd o […]

Rainforest Raffle with Big Give

Rainforest Raffle with Big Give

Support rainforests and be in with a chance of winning some amazing prizes. The Big Give is offering you the chance to win a Luxury Holiday for two, or £2,000! All you have to do is pick up some raffle tickets and the proceeds will go straight to help our projects, protecting forests and the people who depend on them. The Big […]

Welcome Nigel!

Welcome Nigel!

We love working with schools! Our education programme has been amazingly successful over the last year with over 200 schools around the country learning about tropical forests and climate change.  This month we are pleased to announce that Nigel Little has officially joined the team as our Education Outreach Officer. Nigel is no stranger to […]

Supporters of the month- Welsh Mountain Zoo & Students of Bangor University

Supporters of the month- Welsh Mountain Zoo & Students of Bangor University

This month’s accolade is shared between the Welsh Mountain Zoo and the students of Bangor University who have been working together to help rainforest, communities and wildlife in Madagascar. The Welsh Mountain Zoo and their famous lemurs were the inspiration behind this relationship. Thousands of people visit the zoo, based in Colwyn Bay, every year. Visitors, staff and friends […]

Newyddion gwych! Cynlluniau i fwyngloddio coedwig sanctaidd wedi’u rhoi o’r neilltu

Newyddion gwych! Cynlluniau i fwyngloddio coedwig sanctaidd wedi’u rhoi o’r neilltu

Mae gen i ychydig o newyddion da i’w rannu â chi – rydym wedi llwyddo i atal cynllun i fwyngloddio mewn coedwig sanctaidd! Fe gofiwch efallai fod yna gynnig i fwyngloddio yng nghoedwig Mrima. Roedd hyn yn destun pryder mawr gan bod y goedwig yn cynnwys cyfoeth o fywyd gwyllt, yn ardal o bwys byd-eang ar […]