Month: May 2013

Enillwyr Her Llwythau Cymru

Enillwyr Her Llwythau Cymru

Rydym yn falch i gyhoeddi bod yr Her Llwythau Cymru wedi cwblhau! Rydym wedi caru eich holl frwdfrydedd ac ymrwymiad parhaus i goedwigoedd trofannol, ni fyddai Maint Cymru yr hyn y mae heb ein haelodau llwyth gwych! Nawr am y newyddion da, wnaethom ni addo gwobrau am y llwythau gorau a dyma nhw. Ar gael […]

Winners of the Welsh Tribe Challenge

Winners of the Welsh Tribe Challenge

We are delighted to announce the completion of the Welsh Tribe Challenge! We have loved all your enthusiasm and continual commitment to tropical forests; Size of Wales wouldn’t be what it is without our wonderful tribe members! Now for the good news, we promised prizes for the best tribes and here they are. Up for grabs are: […]

Diweddariad gan ein prosiect yn Bore, Kenya.

Diweddariad gan ein prosiect yn Bore, Kenya.

Mae llawer wedi bod yn digwydd yn ein prosiect ym More, diolch i chi. O blannu coed i wnïo, mapio gps at welliannau ysgol; eich arian chi sydd wedi helpu newid bywydau a diogelu’r amgylchedd yn y rhan brydferth yma o’r byd. Gwyliwch y fideo yma i weld y gwahaniaeth rydych wedi ei wneud, a plîs cadwch gefnogi. […]

Update from our project in Bore, Kenya.

Update from our project in Bore, Kenya.

Lots has been going on at our project in Bore, all thanks to you. From tree planting, to sewing, gps mapping to school improvements; your money has helped change lives and protect the environment in this beautiful part of the world. Watch this video to see the difference you’ve made, and please do keep supporting it.

Great news! Sacred forest mining plans shelved

Great news! Sacred forest mining plans shelved

By Elias Kimaru, originally posted on the WWF UK blog I’ve got some good news to share with you – we’ve managed to block a plan to mine in a sacred forest! You may remember that there was a proposal to mine in the Mrima forest. This was really worrying because the forest is rich in wildlife, […]

Nicaragua cloud forest ‘under siege’ by illegal loggers

Nicaragua cloud forest ‘under siege’ by illegal loggers

Originally reported on BBC News The Bosawas Reserve is a critically important rainforest but native people say it is being destroyed by “colonists” A famed rainforest in Nicaragua is under growing threat from illegal loggers, say indigenous leaders. The Bosawas Biosphere Reserve is Central America’s largest tropical forest with clouds constantly drifting over the hilly terrain. […]

FUNdraising with Good Energy

FUNdraising with Good Energy

Charmaine and Hayley from our partners Good Energy have been busy! Here’s what they’ve been getting up to… Over the last 6 months here at Good Energy we’ve been doing a range of activities to raise money forSize of Wales and Tree Aid with their Regreening Segou project – with the hope of reaching our £5,000 target. Helping this project is important […]

Codi arian a cael hwyl efo Good Energy

Codi arian a cael hwyl efo Good Energy

Mae Charmaine a Hayley o Good Energy, ein partner wedi bod yn brysur! Dyma beth maen nhw wedi bod yn gwneud… Dros y 6 mis diwethaf yma yn Good Energy rydym wedi bod yn cynnal  ystod o weithgareddau i godi arian i Maint Cymru a Tree Aid gyda’u prosiect Regreening Segou – gyda’r gobaith o gyrraedd ein targed o £5,000. Mae […]