Month: February 2013

Bywyd yr Ashaninka

Bywyd yr Ashaninka

Mae ein partneriaid Cool Earth wedi ymweld â’r bobl Ashaninka yn yr Amason ym Mheriw.  Darganfyddwch sut maent yn byw, a sut mae eich cyfraniadau yn helpu cadw’r ffordd yno o fyw. Gwelwch y fidoes oddi tano. Fe wnaeth Vivienne Westwood hefyd wedi mynd i’r ardal, darllennwch y blog llawn yma.

Life of the Ashaninka

Life of the Ashaninka

Our partners Cool Earth have been visiting the Ashaninka people in the Peruvian Amazon. Find out how they live and how your donations help them keep that way of life. Check out the videos below. Vivienne Westwood has also been to see their way of life, read the full blog.