Month: November 2012

Good Web Guide Awards: Best Charity Website 2012

Good Web Guide Awards: Best Charity Website 2012

Some exciting news this morning! We have just heard that we have won the Best Charity Website category in the Good Web Guide Awards. We were shortlisted alongside Macmillan Cancer Care who do super cyber work promoting and fundraising for their cause.  As a new charity with a small team we are really delighted to […]

Coed a Sebon yng Nghymru a Kenya

Coed a Sebon yng Nghymru a Kenya

Yr egin-goed cynharaf rwy’n eu cofio yw’r hadau sycamorwydd a gasglais i a ‘mrawd o’r ardd pan oedden i’n wyth ac yntau’n chwe mlwydd oed, i’w plannu mewn potiau er mwyn trio eu gwerthu yn y farchnad yn Llanidloes am ychydig o arian poced ychwanegol, ynghyd ag ambell far o sebon roeddwn wedi’u gwneud â […]

Trees and Soap in Wales and Kenya

Trees and Soap in Wales and Kenya

The first tree seedlings I remember were when I was eight and my brother was six and we potted up a load of sycamore seedlings we found in the garden and tried selling them in the market in Llanidloes for extra pocket money, along with some bars of soap I had made with a Christmas […]

Diweddariad: Cymru’n codi £40 mil ar ein Diwrnod Gwyrdd

Diweddariad: Cymru’n codi £40 mil ar ein Diwrnod Gwyrdd

Trodd Cymru’n wyrdd am un diwrnod ar 19 Hydref 2012, gan godi dros £20,000 ar gyfer yr elusen coedwig law, Maint Cymru. Diolch i’n cronfa arian cyfatebol, mae’r swm hwn wedi cael ei ddyblu i wneud cyfanswm o £40,000. O Wrecsam i Aberystwyth, ac o Fangor i Gaerdydd, mae ysgolion, busnesau ac unigolion ledled Cymru wedi […]

Update: A nation raises £40k on Go Green Day

Update: A nation raises £40k on Go Green Day

Wales went green for a day on 19 October 2012 and raised  £20,000 for rainforest charity, Size of Wales. This has been doubled to £40,000 thanks to a match fund. From Wrexham to Aberystwyth, Bangor to Cardiff, schools, businesses and individuals across Wales dressed up, baked, danced, walked and quizzed their way through Go Green Day to help […]

Chwalu targed codi arian wrth i haelioni pobl Cymru helpu i achub coedwigoedd dan fygythiad

Chwalu targed codi arian wrth i haelioni pobl Cymru helpu i achub coedwigoedd dan fygythiad

Mae menter o Gymru i warchod darnau o goedwigoedd arfordirol sydd ar ôl yn Kenya, coedwigoedd sy’n bwysig ac yn unigryw’n fyd-eang, wedi rhagori ar ei tharged codi arian, gan sicrhau ymdrechion cadwraethol a chaniatáu i’r gwaith ehangu i ran fwy o’r wlad. Gan weithio trwy fenter Maint Cymru, mae’r corff cadwraethol WWF wedi codi […]

Fundraising target smashed as Welsh generosity helps save threatened forests

Fundraising target smashed as Welsh generosity helps save threatened forests

A Welsh initiative to protect surviving patches of globally important and unique coastal forests in Kenya has beaten its fundraising target, securing conservation efforts and allowing work to expand to a wider area of the country. Working through the Size of Wales initiative, conservation body WWF has raised over £230,000, far exceeding its initial target […]