Month: August 2012

Cyfle Gwirfoddoli: Ysgogwyr Cymunedol

Cyfle Gwirfoddoli: Ysgogwyr Cymunedol

Chwilio am fwy o brofiad gwaith yn y sector elusennol? Allwch chi roi o’ch amser dros yr hydref? Mae Maint Cymru yn recriwtio Ysgogwyr Cymunedol gwirfoddol tymor byr. A ydych am gael profiad o ymgyrchu gydag elusen amgylcheddol? A ydych yn hapus i siarad â phobl, hysbysebu digwyddiadau a rhwydweithio gydag ystod o sefydliadau lleol? […]

Volunteering Opportunity- Community Mobilisers

Volunteering Opportunity- Community Mobilisers

Size of Wales is recruiting short term volunteer Community Mobilisers Do you want experience campaigning with an environmental charity? Are you happy talking to people, publicising events and networking with a range of local organisations? Are you passionate about climate change, world poverty and the rainforests? Rainforest charity, Size of Wales is raising money to […]

Supplying fishing nets in Congo Brazzaville

Supplying fishing nets in Congo Brazzaville

Hilde Vanleeuwe, WCS Project-Director Conkouati Douli National Park has been filling us in on how your money is helping. One of our main aims at the moment is to gradually introduce a more sustainable way of fishing for local people. After discussions with all the senior fishermen in the area it was decided that larger meshed nets […]

Cyflenwi rhwydi pysgota yn Congo Brazzaville

Cyflenwi rhwydi pysgota yn Congo Brazzaville

Mae Hilde Vanleeuwe, Cyfarwyddwr-Prosiect WCS Parc Cenedlaethol Conkouati Douli wedi bod yn rhoi gwybod i ni sut mae eich arian yn helpu. Un o’n prif amcanion ar hyn o bryd yw cyflwyno dull pysgota mwy cynaliadwy i’r bobl leol yn raddol. Ar ôl cynnal trafodaethau â holl bysgotwyr hŷn yr ardal penderfynwyd bod angen rhwydi â thyllau […]

Once in a lifetime trip for youngsters to change the world

Once in a lifetime trip for youngsters to change the world

A once in a lifetime adventure awaits four young people from Wales as they travel to the other side of the world to volunteer in a foreign country – all for a brand new S4C series. Iestyn Wyn Lewis from Llannerch-y-medd, Luis Miles Evans from the Vale of Glamorgan, Rachel Lewis from Pontardulais and Pwllheli’s […]

Coedwig Bwganod trawiadol yn dod o hyd i gartref ysbrydol

Coedwig Bwganod trawiadol yn dod o hyd i gartref ysbrydol

Mae wedi cyffwrdd â chalonnau miliynau gan gynnwys Michelle Obama, Kofi Annan, Ed Miliband a Martha Kearney. Mae wedi bod ar daith epig o Ghana drwy Denmarc, Rhydychen a Sgwâr Trafalgar. Mae ‘Coedwig Bwganod’ nawr yn dod i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru – ac yn aros am byth. Disgrifiwyd fel “y celf gosod amgylcheddol mwyaf […]

Spectacular Ghost Forest finds spiritual home

Spectacular Ghost Forest finds spiritual home

It has touched the hearts of millions including Michelle Obama, Kofi Annan, Ed Miliband and Martha Kearney. It’s been on an epic journey from Ghana via Denmark, Oxford and Trafalgar Square. Now ‘Ghost Forest’ is coming to the National Botanic Garden of Wales – and is staying for ever. Described as “the most significant environmental art installation ever […]