Month: July 2012

New video from WWF’s Elias Kimaru

New video from WWF’s Elias Kimaru

Read more from Elias’ blog Darllenwch mwy o flog Elias yma Donate to this project/Cyfrannwch i’r prosiect yma

Diolch yn fawr i Gymru- Venikuy o Mali, Africa

Diolch yn fawr i Gymru- Venikuy o Mali, Africa

blant a chynllunio ar gyfer ei henaint, diolch i’r incwm a wnaeth o dyfu coed mango. Dywedodd: “Cyn y prosiect roeddwn yn ffermwr ac yn wenynwr traddodiadol yn bennaf, ac roedd hyn yn darparu ffynhonnell incwm bychan ar gyfer fy nheulu. Roeddwn yn gwybod ychydig am blannu coed, ac roeddwn eisoes wedi plannu rhai coed […]

Big thank you to Wales from Venikuy in Mali, Africa

Big thank you to Wales from Venikuy in Mali, Africa

Venikuy Dokouo from Gnanilo village is now able to educate his children and plan for his old age, thanks to the income he has made from mango trees.  He told us: “Before the project I was mainly a farmer and traditional beekeeper which made a small income for my family. I had some knowledge of […]