Month: June 2012

Report from Bududa Landslide, Uganda

Report from Bududa Landslide, Uganda

by Tim Wess, Pro Vice Chancellor, University of Cardiff. On Tuesday we made it to Mbale to meet Rob Rowlands from PONT which is a community link between Rhondda Cynon Taf in South Wales and Mbale, a stunning district in Eastern Uganda. Rob travelled with us into the hills to visit some of the tree nurseries in […]

Partner y Mis: Specsavers

Partner y Mis: Specsavers

Yn ddiweddar mae Specsavers Caerdydd wedi dod yn  Bartner Prosiect Fforest gyda Maint Cymru. Maent yn helpu i amddiffyn fforest drofannol drwy sicrhau ymrwymiad eu haelodau staff a chwsmeriaid. Dywedodd Christina, un o’r aelodau staff sy’n arwain eu gwaith gyda Maint Cymru ‘Rydym eisoes wedi cynnal ein digwyddiad cyntaf i godi arian, yng nghanol Caerdydd, lle y […]

Partner of the Month: Specsavers

Partner of the Month: Specsavers

Specsavers Cardiff has recently become a Forest Project Partner of Size of Wales. They are helping to protect tropical forest by getting their staff and customers involved. Christina, one of the staff members leading on Size of Wales said ‘We have already undertaken our first fundraising event, in the centre of Cardiff, where we offered shoppers a […]

Prosiect i ddiogelu fforest Maint Cymru yn cyrraedd hanner ffordd

Prosiect i ddiogelu fforest Maint Cymru yn cyrraedd hanner ffordd

Mae cynllun cenedlaethol unigryw i helpu i gynnal ardal o fforest law Maint Cymru wedi codi £1 miliwn, sef hanner ffordd tuag at ei nod. Mae Maint Cymru hefyd yn anelu at godi ymwybyddiaeth ynglŷn â phwysigrwydd amddiffyn fforestydd glaw, fel rhan o’n hymateb cenedlaethol i newid hinsawdd. Mae fforestydd glaw’r byd yn amsugno bron […]

Project 1/2 way to helping save rainforest the Size of Wales

Project 1/2 way to helping save rainforest the Size of Wales

A unique national scheme to help sustain an area of rainforest the size of Wales has now raised £1 million to reach its half way target. Size of Wales also aims to raise awareness of the importance of rainforest protection, as part of our national response to climate change. The world’s rainforests absorb almost a fifth […]