Tag: jobs

Join us!

We are seeking a Director to plan and implement an ambitious three year programme that will deepen and widen Size of Wales’ contribution to mitigating climate change and to education. The Director will also be responsible for day-to-day management of the Size of Wales charity and Limited Company as well as a managing a small […]

Read More
Cyfle Swydd – Swyddog Addysg Allgymorth

Cyfle Swydd – Swyddog Addysg Allgymorth

English below Ar ôl cyflawni ei nod gwreiddiol o godi £2 filiwn i helpu i ddiogelu 2 filiwn hectar o goedwigoedd trofannol, mae Maint Cymru yn parhau i ddatblygu ei waith i godi ymwybyddiaeth am y materion sy’n ymwneud â newid hinsawdd a datgoedwigo. Rydym yn ehangu ein rhaglen addysg ar draws Cymru. Rydym yn […]

Read More
Call for applicants – Fundraiser

Call for applicants – Fundraiser

Size of Wales is looking to employ a Fundraiser on a fixed term or external contract to work with us to build on our current successes. See full details of post here Galw am Geisiadau – Codwr Arian Mae Maint Cymru yn edrych i gyflogi Codwr Arian ar gontract cyfnod penodol neu allanol i weithio […]

Read More