Tag: cymraeg

Go Green Day 2017: Robin’s Rainforest Appeal

 Robin’s Rainforest Appeal How a book inspired a young fundraiser Robin Holmes was in Year 2 at St John the Baptist primary school in Pebmarsh, Essex when he read ‘Harry and the Dinosaurs Go Wild’, written by Ian Whybrow. The book is about a small boy raising money to save endangered animals and Robin decided […]

Stori Anet- mae eich help yn newid bywydau yn Uganda

Stori Anet- mae eich help yn newid bywydau yn Uganda

Mae eich cymorth yn newid bywydau. Dyma stori Anet sydd, diolch i gyfraniadau pobl fel chi, wedi llwyddo i greu bywyd gwell i’w hun ac i’w theulu. Mae’n byw yn Uganda, ac mae wedi dod yn rhan o brosiect Maint Cymru a Llywodraeth Cymru i blannu Miliwn o Goed mewn ardal o Uganda sydd wedi’i ddatgoedwigo’n helaeth. […]

Raffl Coedwigoedd Glaw gyda’r Big Give

Raffl Coedwigoedd Glaw gyda’r Big Give

Cefnogwch y coedwigoedd glaw am gyfle i ennill gwobrau anhygoel. Mae’r Big Give yn cynnig cyfle i chi ennill gwyliau moethus i ddau, neu £2,000! Yr unig beth sy’n rhaid i chi ei wneud yw prynu tocynnau raffl, ac fe fydd yr elw yn mynd yn uniongyrchol i helpu ein prosiectau, sy’n diogelu coedwigoedd a’r bobl sy’n dibynnu arnynt. Mae’r Big […]

Croeso Nigel!

Croeso Nigel!

Rydym wrth ein bodd yn gweithio gydag ysgolion! Mae ein rhaglen addysg wedi bod yn hynod lwyddiannus dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda dros 200 o ysgolion ledled y wlad yn dysgu am goedwigoedd trofannol a newid hinsawdd. Y mis hwn, rydym yn falch o gyhoeddi bod Nigel Little wedi ymuno â’r tîm yn swyddogol fel […]

Cefnogwyr y Mis- Y Sŵ Fynydd Gymreig a Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cefnogwyr y Mis- Y Sŵ Fynydd Gymreig a Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Mae gwobr y mis hwn yn cael ei rannu rhwng y Sŵ Fynydd Gymreig a myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i helpu coedwigoedd glaw, cymunedau a bywyd gwyllt ym Madagascar. Y Sŵ Fynydd Gymreig a’i lemyriaid enwog oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y cysylltiad hwn. Mae’r sŵ, ym Mae Colwyn, yn denu miloedd o […]

Newyddion gwych! Cynlluniau i fwyngloddio coedwig sanctaidd wedi’u rhoi o’r neilltu

Newyddion gwych! Cynlluniau i fwyngloddio coedwig sanctaidd wedi’u rhoi o’r neilltu

Mae gen i ychydig o newyddion da i’w rannu â chi – rydym wedi llwyddo i atal cynllun i fwyngloddio mewn coedwig sanctaidd! Fe gofiwch efallai fod yna gynnig i fwyngloddio yng nghoedwig Mrima. Roedd hyn yn destun pryder mawr gan bod y goedwig yn cynnwys cyfoeth o fywyd gwyllt, yn ardal o bwys byd-eang ar […]

Enillwyr Her Llwythau Cymru

Enillwyr Her Llwythau Cymru

Rydym yn falch i gyhoeddi bod yr Her Llwythau Cymru wedi cwblhau! Rydym wedi caru eich holl frwdfrydedd ac ymrwymiad parhaus i goedwigoedd trofannol, ni fyddai Maint Cymru yr hyn y mae heb ein haelodau llwyth gwych! Nawr am y newyddion da, wnaethom ni addo gwobrau am y llwythau gorau a dyma nhw. Ar gael […]

Diweddariad gan ein prosiect yn Bore, Kenya.

Diweddariad gan ein prosiect yn Bore, Kenya.

Mae llawer wedi bod yn digwydd yn ein prosiect ym More, diolch i chi. O blannu coed i wnïo, mapio gps at welliannau ysgol; eich arian chi sydd wedi helpu newid bywydau a diogelu’r amgylchedd yn y rhan brydferth yma o’r byd. Gwyliwch y fideo yma i weld y gwahaniaeth rydych wedi ei wneud, a plîs cadwch gefnogi. […]

Codi arian a cael hwyl efo Good Energy

Codi arian a cael hwyl efo Good Energy

Mae Charmaine a Hayley o Good Energy, ein partner wedi bod yn brysur! Dyma beth maen nhw wedi bod yn gwneud… Dros y 6 mis diwethaf yma yn Good Energy rydym wedi bod yn cynnal  ystod o weithgareddau i godi arian i Maint Cymru a Tree Aid gyda’u prosiect Regreening Segou – gyda’r gobaith o gyrraedd ein targed o £5,000. Mae […]

Beth nesaf i Maint Cymru?

Beth nesaf i Maint Cymru?

Yn gyntaf mae’n rhaid i ni ddweud diolch yn fawr am eich cefnogaeth. Cymru bellach yw’r wlad gyntaf yn y byd i helpu diogelu ardal o goedwig law yr un faint a’i hun!! Chi sydd wedi gwneud hyn! Heb eich cefnogaeth nid bysem wedi cyrraedd ein targed o £2,000,000 i helpu i ddiogelu 2,000,000 hectar […]