Gwirfoddoli Gyda Ni!

Mae maint Cymru yn dîm bach gydag uchelgeisiau mawr; byddem wrth ein bodd eich help i gyflawni hyd yn oed yn fwy!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn y trydydd sector, am achos amgylcheddol pwysig neu os ydych chi'n chwilio am brofiad swyddfa, codi arian, digwyddiad, ymchwil, cymdeithas a / neu gyfryngau cymdeithasol, mae gennym ddigon o gyfleoedd i gymryd rhan.

Rydym wedi cael rhai internwyr a gwirfoddolwyr rhyfeddol dros y flwyddyn ddiwethaf. Darllenwch ychydig am eu profiadau yma:

- Ymunodd myfyriwr Katherine Crean, Dylunio Graffeg â ni ar leoliad wythnos 2, ynghyd â chyd-fyfyriwr cwrs, A bbi-Louise Small, a'n helpu i ail-frandio ein codi arian blynyddol Go Green Day. Darllenwch blog Katherine yma .

- Roedd Hannah May Williams gyda'r tîm Maint am fisoedd 9 fel intern yn helpu gyda phob math o ddatblygiadau gwefan a hi oedd y prif gydlynydd y tu ôl i Go Green Day eleni. Darllenwch hyd ei hamser gyda Maint Cymru yma .

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Maint Cymru neu os ydych chi am gael sgwrs am gyfleoedd posibl, cysylltwch â ni. Gollwng e-bost at [E-bost a ddiogelir] gyda'r hyn yr ydych chi am ei gael o leoliad gwirfoddolwr a pha brofiad sydd gennych hyd yma.

Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych!

Am fwy o swyddi a chyfleoedd cadwraeth a'r amgylchedd, gwelwch Swyddi amgylchedd