Diolch i Gronfa Elusennol Rent-A-Car Enterprise

English the following.

Rydym yn diolch i Fenter am gefnogi Maint Cymru ac yn rhoi £ 1,500 o'u grant Sefydliad Holdings.

Mae Enterprise Rent-A-Car wedi bod yn ffrind a chefnogwr Maint Cymru 'ers cymryd rhan yn Diwrnod Go Green yn 2016 ac rydym yn falch iawn o fod yn datblygu perthynas barhaus. Mae Menter wedi ymrwymo i reoli eu busnes yn gynaliadwy yn awr ac yn y dyfodol gan eu bod yn deall bod yr hyn a wnawn heddiw yn bwysicach fyth yfory.

Cliciwch yma os ydych chi eisiau darllen mwy am ymrwymiad Menter i gynaliadwyedd a chadwraeth amgylcheddol.

Bydd Menter hefyd yn cymryd rhan yn y Diwrnod Go Green eleni. Byddant yn gwisgo gwyrdd a chyfrannu £ 2 yr un a hefyd yn annog eu staff i gerdded, beicio neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus i weithio.
Os oes gennych ddiddordeb mewn llofnodi eich busnes i fyny ar gyfer Diwrnod Go Green a gwneud eich tipyn i'r amgylchedd arwain ato www.sizeofwales.org.uk/gogreenday2017.

 

We are sending our thanks to Enterprise for supporting the Size of Wales and contributing £ 1,500 from their Enterprise Holdings Foundation grant.

Mae Enterprise Rent-A-Car wedi bod yn gyfaill i Faint Cymru and have supported us since they participated in our Green Day at 2016 and we are delighted to be developing an ongoing relationship. Mae Enterprise is committed to managing their business both sustainably now and in the future as they understand that what we do today is even more important tomorrow.

Cliciwch yn y fan Os hoffech chi ddarllen mwy am ymrwymiad Menter i gynaliadwyedd a chadwraeth environment.

Bydd Enterprise hefyd yn cymryd rhan yn ein Diwrnod Gwyrdd this year. Byddant yn gwisgo gwyrdd ac yn cyfrannu £ 2 yr un a hefyd yn annog eu staff i gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd i'r gwaith.

Os ydych chi'n awyddus i gofrestru eich busnes ar gyfer ein Diwrnod Gwyrdd a gwneud eich rhan dros yr amgylchedd, ewch at:www.sizeofwales.org.uk/gogreenday2017.