Tîm

Rydym yn dîm bach gydag uchelgais mawr!


Claire Raisin

Cyfarwyddwr

Lowri Jenkins

Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Cyfathrebu

Aimee Parker

Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Partneriaethau

Janie Pridham

Cydlynydd Addysg