Cefnogwch ni

Byddem yn falch iawn o glywed gennych os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi Maint Cymru!

Trwy ddewis i gefnogi Maint Cymru, fel unigolyn neu fusnes, gallech wneud cyfraniad gwirioneddol at ein hymdrechion i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy ddiogelu coedwigoedd trofannol ac addysgu plant yma yng Nghymru.

Mae ein tîm wedi y sgiliau, yr arbenigedd a'r profiad i gynnig ystod eang o gefnogaeth i chi, o gyngor i adnoddau. Yn y pen draw, gallwn gyflenwi partneriaeth wedi'i deilwra all eich helpu i wneud cyfraniad gwirioneddol a gwerthfawr.

Rhesymau i gefnogi Size of Wales ...

  • Bydd ein arian cyfatebol gwych dyblu pob rhodd a wnewch. Cyfrannwch £ 1,000 a bydd £ 2,000 yn mynd yn syth at ein partneriaid coedwig!
  • Rydym yn arwain ymateb cenedlaethol unigryw i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd gyda'r weledigaeth o warchod ein planed ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
  • Rydym yn hwyl, elusen ffres a bywiog ac yn gallu sicrhau bod codi arian i ni fydd yn bleserus a gwerth chweil
  • Gallwn eich helpu i wella eich cymwysterau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) ac yn eich helpu i fodloni eich amcanion amgylcheddol sy'n gallu rhoi yr ymyl i ennill cyfleoedd caffael cystadleuol.

I drafod sut y gallwch chi neu eich sefydliad yn elwa o bartneriaeth gyda Maint Cymru, cysylltwch â Aimee Parker: [E-bost a ddiogelir]