Cefnogwch ni

Cwmnïau, sefydliadau ac unigolion yn cefnogi Maint Cymru mewn nifer o ffyrdd.

 

Boed yn fawr neu fach, byddem wrth ein bodd i gael cefnogaeth eich busnes neu sefydliad.

Gall weithio gyda Maint Cymru gwella eich cymwysterau CSR a gall helpu chi i gyflawni eich amcanion amgylcheddol. Rydym hefyd yn cynnig cyfle i'ch staff gymryd rhan gydag elusen hwyl a bywiog sy'n cael effaith wirioneddol i daclo newid hinsawdd.


Rhesymau i gefnogi

 1. Rhoddion yn cael eu dyblu

  Bydd ein cronfa gyfatebol yn dyblu pob rhodd. Cyfrannwch £1,000 a chaiff £2,000 ei anfon yn uniongyrchol i helpu coedwigoedd.

 2. Dim costau gweinyddol

  Rydym wedi sicrhau cyllid craidd felly ni fydd unrhyw ran o’ch rhodd yn cael ei wario ar gostau gweinyddol Maint Cymru.

 3. Cysylltu â'ch prosiect coedwig

  Byddwch yn derbyn newyddion rheolaidd o'ch prosiect coedwig bydd yn dangos fod eich cefnogaeth yn cael effaith wirioneddol.

 4. Byddwch yn rhan o ymateb cenedlaethol unigryw i newid hinsawdd

  Ymunwch â symudiad o bobl a chysylltwch â’n cefnogwyr ledled Cymru a'r DU.

Fodd bynnag yr ydych yn dewis cefnogi ni allwch chi, eich gweithwyr a chwsmeriaid sefydlu cysylltiadau parhaol gyda phrosiect coedwig. Byddwch hefyd yn ymuno â chynllun cenedlaethol unigryw i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

I drafod sut gall eich sefydliad elwa o bartneriaeth gyda Maint Cymru, cysylltwch â'n Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Aimee Parker: [email protected]