Mae Maint Prosiect Kariba Cymru yn helpu i wrthbwyso allyriadau teithio Fforwm Economaidd y Byd

  • anna Harris
  • 19 2017 Medi
  •   Comments Off Mae Prosiect Kariba ar Maint Cymru yn helpu i wrthbwyso allyriadau teithio Fforwm Economaidd y Byd

Cymraeg isod ..

Mae Fforwm Economaidd y Byd (WEF) yn gwrthbwyso allyriadau trwy brosiectau sy'n cael eu rheoli gan un o bartneriaid maint y rhan fwyaf o Gymru, South Pole Group.

Ar hyn o bryd mae WEF yn cynnal Uwchgynhadledd Effaith Gynaliadwy gydag arweinwyr y byd o lywodraeth, busnes a chymdeithas sifil yn Efrog Newydd i ddatblygu 'llwyfan aml-randdeiliaid ar gyfer gweithredu ar y cyd ar newid yn yr hinsawdd '.Byddant yn colli effaith teithio eu staff trwy'r prosiectau a reolir gan ein partner, Grŵp De Pole, gan gynnwys ein prosiect Kariba REDD + yn Zimbabwe.

Mae Maint Cymru yn darparu arian cyfatebol i brosiect Kariba De Pole yn Zimbabwe, sef prosiect Gwarchod Coedwig REDD +. Fel prosiect REDD + (Lleihau Allyriadau o Goedwigoedd Coedwigo a Diraddio), mae'n amddiffyn 785,000 hectar o goedwigoedd rhag datgoedwigo ac mae'n anelu at sefydlu ardal rheoli bywyd gwyllt o'r radd flaenaf sy'n gwarchod bywyd gwyllt, tir a hunan-rymuso cymunedau lleol â chyfleoedd busnes deiliad bach . Mae rhagor o fanylion am brosiect Kariba REDD + ar gael yma:http://sizeofwales.org.uk/projects/kariba-redd/

Mae gwybodaeth ar sut mae WEF yn gwrthbwyso ei allyriadau ar gael yma:https://www.southpole.com/news/south-polegroup-offset-wef-sustainable-development-impact-summit

Prosiect Kariba Maint Cymru'n Helpu i Wrthbwyso Allyriadau Teithio Fforwm Economaidd y Byd

Mae Fforwm economaidd y byd yn gwrthbwyso allyriadau trwy brosiectau sy'n cael eu rheoli gan un o'r Swmbrian partners, South Pegon Group.

Mae Fforwm Economaidd y Byd ar hyn o bryd yn cynnal Uwch Gynhadledd Effaith Cynaliadwy yn New York, with world leaders, from government, business and civil society to develop a 'multi stakeholder platform for joint action on climate change' . Byddant yn gwrthbwyso'r effaith ar staff teithio trwy'r prosiectau sy'n cael eu rheoli gan ein partner, Grŵp Pegwn y De, yn cynnwys y prosiect Kariba REDD + yn Zimbabwe.

Mae Maint Cymru'n darparu arian-cyfatebol i'r prosiect Kariba Pegwn y De yn Zimbabwe, sef y prosiect Gwarchod Coedwigoedd REDD +. Fel y prosiect REDD + (Lleihau Allyriadau o Goedwigoedd Coedwigo a Diraddio), mae'n gwarchod 785,000 hectar o goedwig rhag datgoedwigo a'i fwriad yw sefydlu a world-wide wildlife management area for the protection of wildlife, land and self-empowering communities lleol drwy gyfrwng cyfleoedd busnes i ddeiliaid bach. Gellir cael rhagor o fanylion ar y prosiect Kariba REDD + yma: http://sizeofwales.org.uk/cy/projects/kariba-redd/

Mae gwybodaeth ar y ffordd y mae Fforwm Economaidd y Byd yn gwrthbwyso'u hallyriadau ar gael yma: https://www.southpole.com/news/south-polegroup-offset-wef-sustainable-development-impact-summit