Canllaw Maint Cymru ar Ailgylchu Coed Nadolig mewn dull Ecogyfeillgar

Mae’r amser yn brysur agosáu pan fydd yn rhaid i ni ffarwelio â’n coed Nadolig hardd. Bob blwyddyn, amcangyfrifir bod oddeutu 6 miliwn o goed Nadolig yn cael eu taflu i ffwrdd. Os yr ydych yn hoffi cael coeden go iawn yn eich cartref adeg y Nadolig, ond heb fod yn siŵr sut i’w hailgylchu, darllennwch ymlaen i ddysgu am chwe dull eco-gyfeillgar o gael gwared â’ch sbriwsen yn y flwyddyn newydd.

> Ailblannwch hi. I sicrhau bod eich coeden yn goroesi tan y Nadolig nesaf, cadwch y gwreiddiau’n gyfan, a bob Nadolig, cariwch y goeden, ynghyd â’r pot, i mewn i’ch cartref.

> Rhentwch goeden! Mae hwn yn ddewis amgen gwych os nad oes gennych le yn eich gardd neu os nad oes gennych fysedd gwyrdd a bod yn well gennych i rywun arall ofalu amdani am 48 wythnos y flwyddyn! Yn aml mae teuluoedd yn cael yr un goeden flwyddyn ar ôl blwyddyn.

> Ailgylchwch hi. Mae llawer o elusennau a chynghorau dinas lleol ar draws y DU yn barod i dderbyn hen goed Nadolig fel rhan o gynlluniau ailgylchu coed. Maent yn cael eu defnyddio fel taenwyr a graean drwy gydol y flwyddyn mewn parciau a mannau agored cymunedol. Os yr ydych yn arddwr brwdfrydig bydd canolfannau garddio lleol weithiau’n barod i falu eich coeden a gallwch gadw’r deunydd ar gyfer eich gardd eich hunan.

> Trowch eich coeden yn gartref i natur yn eich gardd.
- Gellir gosod eich hen goeden yn ddiogel yn eich gardd chi eich hunan a rhoi arni bob math o ddanteithion blasus ar gyfer amrywiaeth o adar bach yr ardd. Trïwch siwed, darnau o oren a menyn cnau mwnci, a dylech ddenu adar y to, pincod, titwod glas, a llawer mwy! Bydd y goeden hefyd yn gweithredu fel cysgod rhag ysglyfaethwyr, ac yn ystod cyfnodau o dywydd garw. Os yr ydych yn strategol am y modd yr ydych yn gosod eich coeden, gallwch wylio’r adar o gysur eich cadair esmwyth!
- I annog peillwyr yn eich gardd driliwch dyllau dwfn i mewn i’r rhisgl gan sicrhau wyneb llyfn. Eto, bydd eich coeden yn gysgod delfrydol i wenyn unigol.
- Os oes gennych bwll dŵr yn eich gardd gefn, sinciwch y goeden, neu ddarnau o’r goeden, i roi cysgod i bysgod rhag ysglyfaethwyr.

> Byddwch yn greadigol! Defnyddiwch ganghennau sy’n dal yn ffres a’u troi yn ddarnau deniadol; lapiwch nhw o gwmpas gwaelod canhwyllau neu defnyddiwch y canghennau fel addurn gaeafol ar gyfer eich cartref gan y bydd, heb amheuaeth, yn teimlo ychydig yn foel unwaith mae’r coed wedi mynd. Wedyn, defnyddiwch lif i dorri bôn y goeden yn ddisgiau a’u defnyddio fel matiau diod, neu addurnwch nhw a’u defnyddio fel addurniadau ar gyfer eich coeden Nadolig y flwyddyn nesaf.

> U> Defnyddiwch eich coeden fel coed tân. Gwnewch yn siŵr bod y coed wedi ei hacio (wedi'i sychu allan yn iawn) yn gyntaf gan ei bod yn bren hapus iawn, a bydd angen ei storio mewn lle cysgodol am ychydig fisoedd. Yn gyffredinol, ni argymhellir Pinewood ar gyfer defnydd dan do, gan y gall creosote adeiladu mewn simneiau ac achosi tanau simnai peryglus iawn. Mae pinewood Plus yn dueddol o blygu a chracian. Y gorau gorau yw'r goleuadau awyr agored wrth iddynt losgi'n dda ac mae'r arogl pinei sy'n cael ei ryddhau pan fydd y logiau'n llosgi yn anhygoel!

> Ac yn olaf…pan fyddwch wedi dewis un o’r opsiynau uchod, peidiwch anghofio mai nid ar gyfer y Nadolig yn unig mae coed. Am bob rhodd o £3 bydd 10 o goed yn cael eu plannu yng ngerddi teuluoedd yn Uganda, gan roi iddyn nhw ffrwythau, cysgod ac amddiffynfa rhag tirlithriadau. Darganfyddwch fwy a gwnewch eich rhodd yn y fan hon: sizeofwales.org.uk/treeforchristmas

 

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!