A Rhestr Siopa Ar gyfer Coed: Beth All Eich Rhoi Prynu?

Maint Of Cymru yn cefnogi llawer o brosiectau gyda eich rhoddion. Un o'n perthynas barhaus gyda'r prosiect 10 Miliwn Coed mewn partneriaeth â Mbale CAP. Mae'r prosiect yn cefnogi plannu a ofalu dros 10 miliwn o goed newydd yn rhanbarth Mbale deforested drwm o Uganda.

Rydym yn helpu i gynyddu gwydnwch yr hinsawdd ymysg y gymuned leol, yn ogystal â gweithio i roi terfyn ar y tirlithriadau angheuol sydd wedi difetha y rhanbarth. Rydym wedi hyfforddi ffermwyr coffi masnach deg, i dyfu coed cysgod i ddiogelu a gwella ansawdd eu cnydau. 10 Miliwn Coed yn cynnal ymhell dros 60 bentrefi i sefydlu meithrinfeydd coed, yn gweithio gyda dros theuluoedd 3500 a'u cymunedau.

Gweler isod pa mor bell y gall eich rhoddion yn mynd.

Mvule (Milicia Excelsa)

- Yn darparu pren caled ar gyfer adeiladu a gwaith coed
- coed iau a ddefnyddir ar gyfer dodrefn, adeiladu a golosg
- rhywogaethau sydd dan fygythiad difrifol
- tyfu Cyflym
- Gellir ei ddefnyddio wrth reoli erydiad
- Yn gwneud coeden cysgod da
- Yn meddu ar lawer o ddefnyddiau meddyginiaethol
- Ystyrir yn aml i fod yn goeden sanctaidd. Ffrwythlondeb a genedigaeth yn gysylltiedig ag ef ac mae ei pren yn cael ei ddefnyddio i wneud drymiau seremonïol a eirch

 

Affricanaidd Cherry (Prunus AFRICANA)

- Mae gan Rhisgl eiddo meddyginiaethol
- Mewn perygl
- Hardwood. Defnyddir ar gyfer dolenni arfau, offer, dodrefn
- Gweddol sy'n tyfu'n gyflym coed
- Rhan o'r teulu eirin, yn bwysig mewn amaethyddiaeth
- safleoedd nythu da ar gyfer adar

 

 

 

Grevillea robusta

- tyfu Cyflym
- Evergreen
- Gweddol gwrthsefyll sychder
- Defnyddir ar gyfer dodrefn
- Gwrthiannol i pydru
- Ffensio
- Brodorol i Awstralia
- Mae gan Grevillea gwreiddiau dwfn sy'n golygu nad yw'n cystadlu am ddwr, maetholion neu olau'r haul gyda chnydau cyfagos

 

 

Mae'r Tree Ymbarél (Maesopsis Eminii)

- Dail tyfu fel porthiant
- Pren a ddefnyddir ar gyfer dodrefn
- coed Shade i blanhigfeydd goffi
- Cyflym sy'n tyfu'n
- Y gallu i fyw am 200 o flynyddoedd!
- Gall hadau orwedd yn segur ac yn egino gyda chylchoedd lleuad

 

 

Coed Mango & Afocado

- tyfu Cyflym
- Darparu ffrwythau
- Gwella maethiad
- Darparu incwm y cartref
- Mae gan goeden Mango eiddo meddyginiaethol
- uchel ffrwythau afocado mewn braster annirlawn

 

Felly rydym yn credu ei bod yn deg dweud bod cyfraniad bach yn cael effaith fawr!

Roi i Maint Cymru yma

Dilynwch 10 Miliwn Coed ar gyfryngau cymdeithasol:
Twitter @mbaletrees
Facebook:https://www.facebook.com/TenMillionTreesUganda/